‘In een voetgangers­vriendelijke omgeving maken mensen eerder een praatje met een buurtgenoot’

  • Nieuws
MITCHDEPON-02790.jpg

Jeanette Nijkamp, lector Gezonde Stad van Kenniscentrum NoorderRuimte was betrokken bij het evenement ‘Samen Gezond,’ in Leeuwarden, waarbij professionals, medewerkers en inwoners donderdag 2 november in gesprek gingen over hoe je gezond kunt leven en blijven.

De verzamelde ideeën vormen input voor het nieuwe gemeentelijke gezondheidsbeleid dat eens in de vier jaar wordt vastgesteld. Eén van de doelen van dit beleid is de gezondheidsverschillen binnen de gemeente Leeuwarden kleiner maken. 

De vier focuspunten van de nieuwe plannen zijn: mentale gezondheid, gelijke kansen op gezondheid, een gezonde leefomgeving, en gezond ouder worden. Jeannette Nijkamp leidde een workshops over pijler ‘een gezonde leefomgeving’. Ze zette uiteen hoe iemands woonomgeving invloed kan hebben op diens leefstijl: "Veel verkeer en weinig groen nodigt niet uit tot bewegen. Je kunt de omgeving zodanig inrichten dat voetgangers voorrang hebben. Als je mensen iets verder laat lopen naar hun auto, maken ze bovendien eerder een praatje met een buurtgenoot", aldus Nijkamp. Bij het gezonder inrichten van de leefomgeving kunnen we veel leren van hoe andere gemeenten dit doen. Het is echter niet zo dat zo’n aanpak een op een kan worden overgenomen, want of iets werkt hangt ook af van de lokale context.

Hierna zetten de deelnemers – letterlijk en figuurlijk – een boom op over belemmeringen voor een gezonde leefomgeving en over oplossingen en randvoorwaarden. Deze werden respectievelijk op de stam, takken en vruchten genoteerd. 

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid