Jan Martijn Eekhof

Jan Martijn is stedenbouwkundige en planoloog met ruime ervaring in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Naast onderzoeker is hij zelfstandig stedenbouwkundige en docent bij de opleiding Built Environment. Eerder werkte hij bij de stad Amsterdam en Groningen en bij verschillende bureaus in Nederland en Duitsland.

Stedenbouw draait in essentie om het ontwerp van gezonde en leefbare wijken en steden. Als het goed is biedt een stedenbouwkundig plan een belangrijke basis voor een gezondere manier van leven. Het onderzoek van Jan Martijn Eekhof dient om grip te krijgen op de ontwerpinstrumenten die leiden tot gezonde stedenbouw en de elementen waar die belangrijke basis voor een gezonde manier van leven uit bestaat. Doel is om onderbouwde kennis en data te verzamelen waarmee in een planproces de juiste afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden.