Innovatieve huisvestingsmodellen voor middeninkomens

  • Onderzoeksproject
inclusieve woonmilieus.JPG

​Mensen met een middeninkomen hebben moeite hun woonwensen te realiseren. Daarom bestaat behoefte aan nieuwe samenwerkingsverbanden en organisatie- en financieringsmodellen voor huisvesting voor middeninkomens.

Binnen dit project worden bestaande innovatieve verbanden en modellen geïnventariseerd en nieuwe ideeën en een stappenplan ontwikkeld. Ook wordt onderzocht welke knelpunten mensen ervaren die zelf huisvesting willen realiseren en wat voor ondersteuning zij hierbij nodig hebben.

 

Vraagstelling

Welke bestaande en nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden en organisatie- en financieringsmodellen helpen mensen met een middeninkomen om hun woonwensen te realiseren en welke ondersteuning hebben zij hierbij nodig?

Doel

  • Inzicht krijgen in de knelpunten van mensen met een middeninkomen en de benodigde ondersteuning
  • Inventarisatie van bestaande innovatieve samenwerkingsverbanden en organisatie- en financieringsmodellen en ontwikkeling van nieuwe ideeën
  • Ontwikkelen van een stappenplan voor het toepassen van de organisatie- en financieringsmodellen
  • Kennis delen en uitbreiding netwerk

Samenwerking

Binnen het project werkt het lectoraat Gezonde Stad samen met de gemeente Groningen (afdeling Vastgoedontwikkeling) en Rizoem. Het project wordt gefinancierd vanuit de SIA KIEM regeling.

Resultaat