Participatief Actie Onderzoek wijkvernieuwing Noorderpark

  • Onderzoeksproject
Noorderpark kinderen.jpg

De nieuwe herindelingsgemeente Midden-Groningen wil leefbaarheids- en welzijnsproblemen binnen dorpen, buurten en wijken stevig aanpakken. Dit geldt ook voor Noorderpark: een woonwijk in het noorden van Hoogezand-Sappemeer met ca. 3400 inwoners waar verschillende ruimtelijke en sociaaleconomische problemen in de leefomgeving samenkomen.

De gemeente is in deze wijk sinds enkele jaren stapsgewijs aan de slag gegaan met sociaal-ruimtelijke wijkvernieuwing. Sociaal-ruimtelijk houdt in dat het zowel gaat om een fysieke aanpak van bijvoorbeeld woningen, straten, pleinen en groen, als om het ontwikkelen van een sociale aanpak waardoor inwoners van alle leeftijden zich gezonder, gelukkiger en veiliger kunnen voelen in hun wijk.  

 Vanuit het lectoraat Leefomgeving in Transitie (LiT) is er meerjarig Participatief Actie Onderzoek uitgevoerd. Hierbij is er gebruik gemaakt van de Photo Voice methode: er zijn met inwoners wijkwandelingen gemaakt waarbij samen met hen middels foto's in beeld is gebracht welke plekken zij meer en minder waarderen. Ook zijn hun wensen en ideeën hierover in kaart gebracht.  Daarnaast zijn veel vraaggesprekken gevoerd met betrokken professionals en inwoners. Tenslotte zijn er bijeenkomsten en vergaderingen -zowel in de wijk als bij de gemeente- bijgewoond.  

Het doel hiervan was om de dagelijkse ervaringskennis van inwoners over uiteenlopende leefbaarheidsaspecten van de wijk vanuit de perspectieven van inwoners zo goed mogelijk te leren kennen en deze aansluiting te laten vinden bij die van betrokken professionals en de planvorming van de gemeente.  

In het eerste deelonderzoek hebben volwassen inwoners met behulp van fotowandelingen inzicht gegeven in hun ervaringen, beelden, ideeën en wensen met betrekking tot de leefbaarheid van de wijk.  

In het tweede deelonderzoek hebben oudere kinderen met behulp van polaroidfoto’s en een daarop aansluitende workshop hun beleving van de leefbaarheid van de wijk kenbaar gemaakt.  

De rapporten van de deelonderzoeken zijn te vinden onder de sectie 'resultaten'. 

Inhoud onderzoek

Partner

Gemeente Midden-Groningen.png

Gemeente Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen