Participatief Actie Onderzoek wijkvernieuwing Noorderpark

  • Onderzoeksproject
Noorderpark.jpg

De nieuwe herindelingsgemeente Midden-Groningen wil leefbaarheids- en welzijnsproblemen binnen dorpen, buurten en wijken stevig aanpakken. Dit geldt ook voor Noorderpark: een woonwijk in het noorden van Hoogezand-Sappemeer met ca. 3400 inwoners waar verschillende ruimtelijke en sociaaleconomische problemen in de leefomgeving samenkomen.

De gemeente gaat daarom de komende jaren stapsgewijs aan de slag met sociaal ruimtelijke wijkvernieuwing in Noorderpark. Ten eerste gaat het om de fysieke aanpak van bijvoorbeeld woningen, straten, pleinen en groen. Ten tweede gaat het om het ontwikkelen van een sociale aanpak waardoor inwoners van alle leeftijden zich gezonder, gelukkiger en veiliger kunnen voelen in hun wijk. 


Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen is via het lectoraat Leefomgeving in Transitie (LiT) bij de wijkvernieuwing betrokken. Het doel is om inzicht te genereren over wat speelt en leeft in de wijk, en inwoners met hun wensen en ideeën op proces en inhoud beter te kunnen betrekken in de planvorming. Onder de paraplu van meerjarig Participatief Actie Onderzoek vindt samen met inwoners op meerdere manieren onderzoek plaats naar de leefbaarheid van de wijk in relatie tot hun eigen welzijn. In het eerste deelonderzoek hebben inwoners met behulp van fotowandelingen hun ervaringen, beelden, ideeën en wensen met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk in beeld gebracht. 


Het bleek lastig om jongeren hieraan mee te laten doen. Het is echter van belang om meer te weten te komen over wat er onder jongeren zoal leeft en speelt, want het is een specifieke groep met eigen behoeften waar tot dusver nauwelijks zicht op is. Het tweede deelonderzoek richt zich daarom op jongeren van 12-21 jaar.

Inhoud onderzoek

Partner

Gemeente Midden-Groningen.png

Gemeente Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen