Verlenging leeropdracht Gezonde Stad

  • Nieuws
gezonde stad.jpg

Het College van Bestuur heeft besloten om de leeropdracht Gezonde Stad (Healthy Cities) te verlengen voor een periode van vier jaar. Deze leeropdracht was de afgelopen jaren onderdeel van het lectoraat Facility Management en maakt deel uit van het Kenniscentrum NoorderRuimte (KCNR). Gezonde Stad gaat vanaf nu verder als zelfstandig lectoraat binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte.

Grote gezondheidsverschillen tussen stadsbewoners

Al sinds de jaren ’80 signaleren we grote verschillen in gezondheid tussen groepen stadsbewoners met een hoge en een lage sociaaleconomische status. Sindsdien zijn er al verschillende (leefstijl)interventies ingezet, maar blijkt het verschil tot op heden bijna onveranderd. Inmiddels weten we dat niet alleen leefstijl van invloed is op deze gezondheidsverschillen, maar dat ook de inrichting van de fysieke leefomgeving een belangrijke rol speelt. Daarom hebben de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V. en het UMCG in 2019 gezamenlijk het initiatief genomen tot het aanstellen van een lector Gezonde Stad binnen Kenniscentrum NoorderRuimte. Het onderzoeksthema van het lectoraat draait om de relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving, de sociale leefomgeving en de gezondheid en leefstijl van stadsbewoners.

Toegenomen urgentie

Het belang van het lectoraat is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Allereerst heeft de corona-periode de relatie tussen de inrichting van de fysieke leefomgeving en gezondheid pijnlijk zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt door de diverse urgente fysieke opgaven en beperkte beschikbaarheid van ruimte en budget steeds duidelijker dat bij het (her)inrichten van de leefomgeving koppeling noodzakelijk is van een gezonde fysieke leefomgeving met andere fysieke doelen (waaronder klimaatadaptatie). Het belang van de interactie tussen de gebouwde omgeving en de gezondheid wordt hiermee verder onderschreven.

Evaluatie en besluit

Uit het evaluatierapport blijkt een goede onderzoek- en kennisontwikkeling en de meerwaarde van de leeropdracht voor de beroepspraktijk en de samenleving. In de IWP Gezonde Stad is samengewerkt met een groot aantal praktijkpartners aan, voor hen relevante, praktijkvraagstukken. Ook voor studenten is het een mooie plek om zich verder te ontwikkelen. In de afgelopen drieënhalf jaar hebben, naast studenten van SOFE, 140 studenten van veertien verschillende opleidingen onderzoek gedaan binnen het lectoraat.

Wil je meer weten over deze leeropdracht en de uitkomsten? Klik dan hier voor meer informatie.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Sport en Gezondheid