Voorbereid van Leeromgeving naar Arbeidsmarkt (VLAM)

  • Onderzoeksproject
VLAM

Veel jongvolwassenen met een beperking ervaren belemmeringen bij de overgang van het volgen van een opleiding naar het vinden en verkrijgen van een passende baan. In het VLAM-project wordt in samenwerking met het REA college Groningen/Leeuwarden een training (de VLAM-training) ontwikkeld en geëvalueerd waarmee jongvolwassenen met een beperking worden ondersteund bij deze overgang van opleiding naar werk.

De overgang van opleiding naar werk is voor iedere jongere een uitdaging. Dat geldt zeker voor jongvolwassenen met een beperking vanwege psychische en/of lichamelijke problematiek. Hun arbeidsparticipatie blijft achter ten opzichte van jongvolwassenen zonder beperking. Het is daarom belangrijk dat er binnen de opleiding gerichte aandacht is voor de overgang naar werk zodat jongvolwassenen goed worden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. Het REA college heeft het lectoraat Rehabilitatie vanwege hun expertise op het gebied van Begeleid Leren en Ervaringsdeskundigheid, gevraagd om samen een training te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren waarmee jongvolwassenen met een beperking worden ondersteund bij de overgang van opleiding naar werk (Voorbereid van Leeromgeving naar ArbeidsMarkt, afgekort: de VLAM-training). Het doel van de training is dat deelnemers beter zelf in staat zijn een baan te kiezen en te verkrijgen die bij hen past, wat de kans op het behouden van een werkplek vergroot. Deze training wordt in co-creatie met jongvolwassenen uit de doelgroep ontwikkeld.

Project

Contact