IWP Ervaringsdeskundigheid Noord Nederland

Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland

De Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland is een initiatief van het lectoraat Rehabilitatie samen met verschillende partners in Noord-Nederland.

De volgende vraag staat centraal:

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

Wat doen we binnen de IWP?

 1. Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid
 2. Onderzoeks- en innovatieprojecten door ervaringsdeskundigen
 3. Onderzoeks- en innovatieprojecten met ervaringsdeskundigen
 4. Verspreiding van kennis over ervaringsdeskundigheid

De deelnemers aan de IWP Ervaringsdeskundigheid vormen samen een leernetwerk, waarin het leren met, van en over elkaar centraal staat.

Wat verstaan we onder ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is de vaardigheid om kennis en ervaring over het eigen herstelproces, gecombineerd met ervaringen van anderen, zodanig in te zetten dat dit ondersteunend is voor mensen met een kwetsbaarheid of een beperking. Ervaringsdeskundigen hebben zodanig afstand genomen van hun eigen problematiek dat zij hun eigen ervaringen en die van anderen functioneel kunnen inzetten.

Wat is een ervaringsdeskundige?

Een ervaringsdeskundige:

 • Integreert eigen en andermans ervaring
 • Reflecteert en ontwikkelt kennis
 • Past ervaringskennis toe

Inzet van ervaringsdeskundigen

In het gezondheids- en sociaal domein is een groeiende behoefte aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Zo wordt het ingezet bij thema’s als armoede, huiselijk geweld/kindermishandeling, dak- en thuisloosheid, persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met psychische problemen en/of verslaving of niet-aangeboren hersenletsel.

Er bestaan op het gebied van ervaringsdeskundigheid nog veel onderzoeks- en innovatievragen.
Deze vragen zijn veelal afkomstig van:

 • de GGZ
 • de verslavingszorg
 • de maatschappelijke opvang
 • gemeenten (sociale teams, werk & inkomen)
 • het onderwijs
 • het werkveld niet-aangeboren hersenletsel
 • het werkveld van mensen met een verstandelijke beperking

Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

Contact

Partners

Leger des Heils, Gemeente Groningen, Wender, LFB, Stjoer, Sterk uit armoede, Cosis, Noorderpoort, VNN, Hersenletselsupport, Visio, Lentis, Ixta Noa, Vluchtelingenwerk, GGZ Friesland, Zorgplein Noord, Accare, Inbegrepen, Noorderbrug, Sheerenloo, UWV, Forsie en PI-Leeuwarden