Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland

De Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid Noord-Nederland is een initiatief van het lectoraat Rehabilitatie samen met verschillende partners in Noord-Nederland.

De volgende vraag staat centraal:
Hoe kunnen ervaringsdeskundigen, professionals en de betrokken instellingen in Noord Nederland, in samenwerking met elkaar, nieuwe kennis, instrumenten, handvatten en diensten ontwikkelen en implementeren op het gebied van ervaringsdeskundigheid?

Contact