Sociaal werk is mensenwerk

 • Bachelor
 • Voltijd
 • 4 jaar
Studenten social werk buiten.jpg

Social Work

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaar
Locaties
Groningen
 • Gedrag en Maatschappij

Wil jij iets betekenen voor mensen die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben? En wil jij opkomen voor de belangen van kwetsbare groepen? Dan is de opleiding Social Work iets voor jou.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Social Work

Sla over
 • Jelco Caro

  Opleidingsmanager

  HANZE230184_Jelco Caro.jpg
 • Lotte Jagersma

  Docent

  Lotte Jagersma.jpg
 • Ingrid van der Zee

  Docent

  HANZE230184_Ingrid van der Zee.jpg
 • Joost van Balveren

  Docent

  HANZE230184_Joost van Balveren.jpg
 • Elien Timmer

  Management - en onderwijsondersteuner

  HANZE230184_Elien Timmer-Deze gebruiken.jpg

Over deze studie

Als sociaal werker leer je (groepen) mensen te ondersteunen die om verschillende redenen vastlopen in hun leven. Dit doe je in en samen met hun eigen omgeving en andere professionals. Daarbij werk je vanuit de beroepscode, mensenrechten en wet- en regelgeving. Vanaf de start van de opleiding werk je aan maatschappelijke vraagstukken in onze regio en ga je opzoek naar oplossingen voor individuen en groepen. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)armoede, werkeloosheid, vergrijzing en vluchtelingen.

Social Work in deeltijd

Je kunt de opleiding Social Work ook volgen in deeltijd. Informatie hierover vind je op HanzePro.nl, waar je al onze (deeltijd) opleidingen, cursussen en trainingen voor (werkende) professionals vindt.

 • Feiten en cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl

  Ga naar studiekeuze123

Dit ga je doen

Jaar 1

Het eerste jaar leggen we de gemeenschappelijke basis van het beroep sociaal werk. Je werkt dan samen met medestudenten aan beroepsopdrachten binnen verschillende semesters.

Je werkt vanaf het eerste jaar aan vraagstukken uit de praktijk. Zo maak je direct kennis met het beroep en het werkveld. Je start met een semester over armoede en de beroepsopgave van de sociaal werker. In dit semester maak je kennis met wetenschappen zoals psychologie, pedagogiek, sociologie en ethiek.
Je leert vanuit verschillende perspectieven naar het vraagstuk kijken. Ook word je getraind om gesprekken te voeren, zodat je aansluit bij wat de ander nodig heeft. Je zal begeleid worden in je professionele ontwikkeling en persoonsvorming.

Het tweede semester staat in het teken van de Civil society; de participatiemaatschappij. Je leert als sociaal werker de belangen van een grote groep mensen collectief te behartigen. Met je eigen projectgroep haal je hiervoor zelf een thema (knelpunt) op in een wijk of gemeenschap in je eigen netwerk.

Gedurende het eerste jaar kies je welk profiel je vanaf jaar 2 wilt volgen. Je kunt kiezen uit Welzijn & Samenleving, Zorg of Jeugd. Welk profiel je ook kiest, je wordt opgeleid tot een breed inzetbare sociaal werker.

We zijn een grote opleiding, maar zijn georganiseerd in kleinere teams. We vinden het belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben en een leergemeenschap te vormen.

Jaar 2

In jaar 2 start je met het door jou gekozen profiel: Welzijn & Samenleving, Zorg of Jeugd. Een deel van het onderwijs is specifiek voor jouw profiel en een deel van het onderwijs is gelijk voor alle studenten: zoals psychopathologie, ontwikkelingspyschologie, leren signaleren (van kindermishandeling en huiselijk geweld), beroepsethiek en antropologie.

Net als in jaar 1 staan er per semester verschillende vraagstuken centraal. Je leert hierbij verschillende beroepsgerelateerde methoden, technieken en vaardigheden.

Daarnaast loop je gedurende het gehele tweede jaar één dag stage in de week. Je kiest zelf op welke plek je dat doet. Je werkt hierbij ook aan je eigen professionele ontwikkeling.

Jaar 3

In het derde jaar ga je op stage. Je brengt je opgedane kennis, vaardigheden en ervaring in de praktijk. Daarnaast krijg je gedurende het jaar verschillende vormen van terugkomonderwijs.  

Volg je het profiel Zorg? Dan kun je je vanaf jaar 3 verder specialiseren door te kiezen voor het uitstroomprofiel GGz-agoog.

Jaar 4

Het vierde jaar van je studie bestaat uit twee semesters: Vrije keuzeruimte en de Eindopdracht. Je kan zelf kiezen in welke volgorde je deze twee semesters volgt.
De Vrije keuzeruimte kun je invullen met volgen van een verdiepende minor bij je eigen academie of met een verbredende minor bij een andere academie. Ook kun je ervoor kiezen om een minor in het buitenland te volgen.

Bij de Eindopdracht ga je een interventie ontwerpen waarmee je het professioneel handelen verbetert en het sociaal functioneren van mensen bevordert.

Na je studie

Doorstuderen
Na je studie kun je aan het werk of doorstuderen. Een hbo-bachelordiploma geeft toegang tot diverse andere vervolgopleidingen op post-hbo en master niveau. Je kunt bijvoorbeeld doorstromen naar de master Social Work (voltijd & deeltijd), de master Healthy Ageing Professional (voltijd & deeltijd), de master International Communication of de master Energy for Society van de Hanzehogeschool Groningen. Je kunt ook kiezen voor een universitair schakelprogramma.

Aan het werk
Als je bent afgestudeerd, ben je sociaal werker. Daarbinnen zijn allerlei keuzes mogelijk, bijvoorbeeld:

 • ambulant (jongeren) werker
 • medewerker sociaal wijkteam
 • jeugd- en gezinsprofessional
 • hulpverlener in de verslavingszorg
 • begeleider in de GGZ, gehandicapten- of ouderenzorg

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 mei aan voor de studie via Studielink. Meld je je voor die datum aan dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Dit betekent dat je het recht hebt om te worden toegelaten tot de studie, mits je voldoet aan de wettelijke (en eventueel aanvullende) toelatingseisen. Daarnaast mag je dan nog na 1 mei wisselen van opleiding tot de start van het nieuwe studiejaar. De uiterste aanmelddatum in Studielink voor Social Work voltijd is 16 augustus 2024.

Verplichte Studiekeuzecheck

Net als jij willen we graag dat je een studie kiest die bij je past en die je met plezier en succes kunt afronden. Dat succes begint bij het kiezen van de juiste studie. Om te ontdekken of jij matcht met de studie doe je bij Social Work een verplichte Studiekeuzecheck. 

Waar bestaat de Studiekeuzecheck van Social Work uit?

De Studiekeuzecheck vindt plaats in de Marie Kamphuisborg en duurt ongeveer een halve dag. Het bestaat uit twee onderdelen:

 • Een hoorcollege over stress, angst en gezondheid.
 • Een groepsgesprek met ongeveer 10 mede-studiekiezers

Mocht je het fijn vinden om na afloop een individueel gesprek met een docent te voeren omdat je twijfelt of om andere redenen, dan is dat mogelijk.

Deelname Studiekeuzecheck

Zodra je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink, ontvang je op het mailadres waarmee jij je hebt aangemeld meer informatie over de Studiekeuzecheck. Je kunt je vervolgens aanmelden voor één van de dagen waarop de Studiekeuzecheck plaatsvindt.

Na je deelname ontvang je een positief of negatief advies. Het advies is niet bindend, maar we adviseren bij een negatief advies wel om je studiekeuze te heroverwegen. Indien wenselijk kun je contact opnemen met Hanze Studiekeuzeadvies

Je mag één keer per jaar deelnemen aan de Studiekeuzecheck van Social Work Voltijd. 

Wanneer hoef je de Studiekeuzecheck niet te doen?

 • Het Keuzedeel Sociaal/Mens & Maatschappij van de Hanzehogeschool met een voldoende hebt afgerond.
 • De SKC van Social Work Voltijd aan de Hanzehogeschool in een voorgaand jaar met een positief advies hebt afgerond.
 • De opleiding Social Work Voltijd / Social Work Deeltijd / Social Work/PABO aan de Hanzehogeschool of een andere hogeschool in een voorgaand jaar bent gestart, maar je hier tussentijds voor hebt uitgeschreven.

In deze gevallen stuur je het bewijs van het positieve advies/ deelname zo spoedig mogelijk, maar vóór 20 augustus 2024, naar [email protected]. Dit bewijs is onderdeel van je inschrijving en is noodzakelijk om je inschrijving compleet te maken.

Vragen over de SKC?
Neem contact op met de opleiding Social Work via [email protected]

Voor alle andere vragen over de opleiding Social Work kan je contact opnemen via [email protected].

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
Meld je aan via Studielink