Wil jij als leerkracht helpen talenten van leerlingen te ontdekken?

 • Bachelor
 • Voltijd
HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-9.jpg

Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
240 ECTS
Startmaanden
Start: september

Elk kind heeft talenten en jij wilt leren hoe jij bij kan dragen aan de groei en ontwikkeling van dat talent. Hoe bied je een kind een passende structuur om te leren? Hoe zorg je ervoor dat een kind zich fijn voelt in de groep? En hoe ontwerp je lessen die kinderen nieuwsgierig maken? Zijn dit vragen waarover je meer wilt weten? Dan is de Pabo iets voor jou!

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Sla over
 • Marion Schulte

  Opleidingsmanager

 • Leontien van der Wulp

  Coördinator jaar 1

  HANZE220048 Fotoshoot Pedagogische academie-47.jpg
 • Anke Feenstra

  Coördinator jaar 2 en 3

 • Yvette Vording

  Coördinator jaar 4

  HANZE220048 Fotoshoot Pedagogische academie-44.jpg

Over deze studie

Jij wilt leren hoe jij bij kan dragen aan de groei en ontwikkeling van dat talent. Hoe je een kind een passende structuur om te leren biedt. Hoe je ervoor zorgt dat een kind zich fijn voelt in de groep. En hoe je lessen ontwerpt die kinderen nieuwsgierig maken. Als leerkracht help je talenten van leerlingen te ontdekken.

We leiden je niet alleen op tot een goede leraar basisonderwijs. Je ontwikkelt ook extra skills waarmee jij de maatschappij nog meer te bieden hebt én jouw carrièremogelijkheden vergroot. Zo kun je kiezen voor meer uitdaging met het honours talentprogramma of voor meer verbreding of verdieping met één van onze vele minoren, keuzeprogramma's of cross-overs.

Past dit bij jou? Heb jij een brede interesse? Ben je nieuwsgierig, communicatief sterk en initiatiefrijk? Spreekt het je aan om een opleiding te volgen waarin je, naast lessen en opdrachten op school, veel tijd doorbrengt in de praktijk. Dan past de Pabo zeker bij jou!

Twijfel je nog? Kijk dan ook eens bij onze Pabo-Social Work/Pabo-Zorg of de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) of vraag de brochure aan. 

Promotiefilm Pabo Hanzehogeschool Groningen

Still.png

Als je kiest voor de Pabo, vind je het fantastisch om met kinderen te werken. In deze video vertellen twee Pabo-studenten over waarom werken in het basisonderwijs zo leuk is.

Dát is nou het onderwijs!

onderwijs.jpg

Hoe bijzonder is het als kinderen het later nog over jou hebben omdat ze zich herinneren dat jij een verschil hebt gemaakt? In deze video vertellen leerkrachten van verschillende basisscholen in Groningen Stad & Ommeland hoe werken in het onderwijs nou echt is.

 • Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Dit ga je doen

De propedeuse (eerste jaar)
Didactische basisprincipes, dus hoe je les geeft én je eigen ontwikkeling staan dit eerste jaar centraal. Je oriënteert je op het beroep en ontdekt je eigen talenten. Er is aandacht voor vakken als: Taal, Rekenen-Wiskunde en Pedagogiek en Didactiek. Ook maak je kennis met Natuur & Techniek, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Motoriek. Zo kom je meer te weten over de ontwikkeling van kinderen en hoe je deze ontwikkeling kunt stimuleren. Je werkt in kleine groepen van ongeveer 10 studenten zodat we je intensief kunnen begeleiden. Vanaf de tweede helft van het eerste studiejaar start je met stage lopen op een basisschool.
Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar voldoende EC’s en de Wiscat-toets behalen. Bij te weinig punten krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen. De BSA-norm voor het studiejaar 2022-2023 is 45 EC’s. De norm voor het studiejaar 2023-2024 wordt nog vastgesteld. In jaar 1 kun je 60 EC's halen.

Jaar 2
In het tweede studiejaar verdiep en verbreed je jouw ervaring en kennis. Dat doe je vanuit de leergebieden waar je in het eerste jaar kennis mee hebt gemaakt, zoals Kunst & Cultuur, Motoriek, Mens & Samenleving en Natuur & Techniek. De meeste stageplaatsen zijn op een reguliere basisschool, maar ook in het speciaal (basis) onderwijs en in de onderbouw van het vmbo BB/KB en vbo.

Jaar 3
In het derde studiejaar kies je voor ‘Jonge kind’ of ‘Oudere kind’. Je verdiept je kennis en ontwikkelt vaardigheden gericht op de doelgroep: kinderen tussen 4 en 8 jaar of van 8 jaar en ouder. Daarnaast is er dit jaar ruimte voor het kiezen van onderwijsmodules en het deelnemen aan innovatiewerkplaatsen, passend bij jouw interesses. Er is in dit studiejaar ook aandacht voor het signaleren en diagnosticeren van leer- en ontwikkelingsvragen bij kinderen uit jouw doelgroep. Je onderzoeksvaardigheden breid je uit door samen met een groepje medestudenten aan de slag te gaan met een echte opdracht uit de praktijk.

Jaar 4
In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor ‘een eigen klas’ en je jouw afstudeeronderzoek uitvoert.De andere helft van het jaar vul je met onderdelen uit het keuzesemester. Hierin is veel mogelijk. Je kunt je verder verdiepen in onderwerpen als onderwijsontwerp, kunst & cultuur of bewegingsonderwijs. Ook kun je je meer verdiepen in het werken met speciale doelgroepen in de minor Gedrag en Leren. Je kunt ook kiezen voor een minor uit het grote aanbod van de Hanzehogeschool, een minor bij een andere hogeschool in Nederland of een studie of stage in het buitenland. De keuze is aan jou!

Na je studie

Doorstuderen
Na de Pabo kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk. Je kunt aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator, intern begeleider of schoolleider. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Kijk voor meer informatie over de educatieve master Talentontwikkeling & Diversiteit op hanze.nl/mastertalent. Het is ook mogelijk een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek te volgen. Wil je een universitaire master volgen? Dan dien je eerst een schakeljaar te behalen. 

Aan het werk
Als je aan de Pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of in het vmbo. Je moet hiervoor wel een extra certificaat behalen. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Toelaatbaar met eisen t.a.v. 3 vakken

Aanmelding & inschrijving

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 mei aan voor de studie via Studielink. Meld je je voor die datum aan dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Dit betekent dat je het recht hebt om te worden toegelaten tot de studie, mits je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen. Daarnaast heeft iedereen die zich aanmeldt voor 1 mei recht op een studiekeuzecheck.

Meld je je ná 1 mei aan, dan is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Neem je niet deel aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan jouw inschrijving geweigerd worden. Om vanaf het begin van het studiejaar ingeschreven te staan, moet je je uiterlijk vóór 1 september aanmelden.

Voor de Pabo gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Alle belangrijke informatie hierover kun je vinden op Toelatingseisen en bijzonderheden | Hanze.

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Interessegebieden

 • Onderwijs en Opvoeding

Organisatie

Meld je aan via Studielink