De BrugsmaBorg (Pedagogische Academie)

HANZE220679 Foto's gebouw brugsmaborg-5.jpg

Het gebouw van de Pedagogische Academie heet 'BrugsmaBorg'. Een eigen gebouw met veel unieke voorzieningen: Sciencecentrum De Magneet, studievereniging Le Baso, atelier, muzieklokaal en theater.

Wie was Brugsma?

Berend Brugsma (1797-1868) was in elke vezel een onderwijsmens. Al op zeventienjarige leeftijd werd hij hoofdonderwijzer in Euvelgunne en twee jaar later was hij al directeur van de kweekschool van de Groninger tak van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 

Brugsma was buitengewoon bevlogen en ijverig. In zijn vakanties bezocht hij scholen in het buitenland en publiceerde hij over de meest uiteenlopende onderwijsthema's zoals zangonderwijs, aardrijkskunde en grammatica. 

Zijn opvattingen waren verrassend actueel. Hij hechtte veel waarde aan kennis, de onderwijzer als cultuurdrager, maar vooral aan het ontwikkelen van denkkracht. Hij publiceerde over de relatie onderwijs en opvoeden en wordt beschouwd als een van de grondleggers van het aanschouwelijk onderwijs. De bekende schoolplaten zijn aan zijn initiatief te danken.

Contactgegevens Pedagogische Academie

Telefoon algemeen: (050) 595 3555
E-mail: [email protected]

Bezoekadres:
Pedagogische Academie
BrugsmaBorg, Zernikeplein 9
9747 AS Groningen

Postadres:
Pedagogische Academie
Postbus 70030
9704 AA Groningen