Inschrijven

 • Algemeen
Student theorie in Forum

Op deze pagina vind je alles over hoe je je kunt inschrijven bij de Hanzehogeschool.

Via studielink.nl kun je je inschrijven bij de Hanze. Om in te loggen in Studielink heb je je DigiD nodig. Woon je in het buitenland en heb je geen DigiD? Dan kun je inloggen op Studielink via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om je in te schrijven bij de Hanzehogeschool moet je uiterlijk op 1 september van het betreffende studiejaar voldoen aan je inschrijvingsvoorwaarden. Deze inschrijvingsvoorwaarden staan genoemd in onderstaande checklist. 

Let op: fixus opleidingen hanteren een eerdere deadline, hiervoor moet je je uiterlijk op 15 januari inschrijven, op 1 juli moet je hebben voldaan aan je inschrijvingsvoorwaarden.

Checklist inschrijvingsvoorwaarden

 • Verificatie van je identiteit. Als je een verzoek tot inschrijving doet via DigiD, en je geeft toestemming om je identiteit te laten verifiëren bij de Basis Registratie Personen (BRP), wordt je identiteit automatisch geverifieerd. Wanneer dit niet lukt, zal de studentenadministratie je vragen een kopie van je ID-bewijs of Paspoort op te sturen, die geldig is op de datum van de start van je studie.
 • Verificatie van je vooropleiding. Dit is het bewijs dat je over het ‘voor toelating vereiste diploma’ beschikt, met daarbij een cijferlijst met behaalde resultaten. Als dit bewijs niet via DigiD geleverd kan worden op grond van de verificatie via je verzoek tot inschrijving in Studielink, zal de studentenadministratie je vragen een kopie te uploaden of mailen.

 • Betaling van collegegeld. Voor informatie zie de volgende link.

 • Taaleis. Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt en een Nederlandstalige opleiding gaat volgen, dan moet je een NT2-II (lezen, spreken, schrijven, luisteren) bewijsstuk uploaden. Voor een aantal Engelse opleidingen gelden ook Engelse taaleisen. Zie voor meer informatie de volgende link.

 • Inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Alle buitenlandse studenten van de Hanzehogeschool die zich in Nederland vestigen moeten zich binnen een maand na aankomst inschrijven in de BRP. Om de opleiding te kunnen volgen, moeten zij bovendien op 1 september van het betreffende studiejaar ingeschreven staan in de BRP.

 • Studiekeuzecheck. Meer informatie hierover vind je via de volgende link.

 • Decentrale selectie. Sommige opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd via een decentrale selectie. Meer informatie vind je via de volgende link en de website van de Rijksoverheid. 

 • Rechtmatig verblijf. Dit is een aanvullende inschrijvingsvoorwaarde voor studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit, afkomstig uit landen buiten de Europese Unie. Voor meer informatie zie de volgende link

 • Aanvullende eisen of werkzaamheden. Sommige opleidingen hanteren aanvullende eisen of eisen aan werkzaamheden. Deze zijn terug te vinden op de portals van de verschillende opleidingen. 

De voortgang van je verzoek tot inschrijving kun je stap voor stap volgen op je persoonlijke pagina in Studielink.

Studentenkaart, verklaring van inschrijving en bewijs betaald collegegeld


Hoe krijg ik mijn studentenkaart?

 • Als je een Nederlands adres hebt opgegeven in studielink, ontvang je je studentenkaart - mits je volledig bent ingeschreven en jouw foto in ons systeem staat - automatisch op dit adres. 
 • Heb je nog geen Nederlands adres in studielink opgegeven, doe dit dan zo snel mogelijk! Zodra jouw adres dan bij ons bekend is zal je studentenkaart alsnog naar dit adres verstuurd worden. Het kan even duren voordat je je studentenkaart ontvangt, omdat er op wekelijkse basis een check zal plaatsvinden en de externe leverancier ook een wachttijd heeft van 14 dagen.
 • Met je studentenkaart kun je je legitimeren als je een tentamen wilt afleggen en eventueel ook extra voorzieningen krijgen wanneer je functiebeperkingen hebt. Daarnaast kun je de kaart gebruiken als lenerspas voor de mediatheekvoorzieningen van de Hanze en kun je er mee sporten bij de ACLO.
 • Je studentenkaart is geldig tot het einde van je inschrijving bij de Hanze. Bij herinschrijven of aansluitend switchen van opleiding, ontvang je geen nieuwe studentenkaart.
 • Houd er rekening mee dat een tijdige betaling van het collegegeld noodzakelijk is voor een spoedige toezending van je studentenkaart.
 • Als de Hanzehogeschool jouw studentenkaart heeft verzonden voor 1 oktober en je meldt vóór 15 november dat je je studentenkaart nog niet ontvangen hebt, kun je kosteloos een nieuwe studentenkaart aanvragen bij de Studentenadministratie.
 • Heeft de Hanzehogeschool je studentenkaart verzonden na 1 oktober, dan moet je binnen 6 weken contact opnemen voor een gratis nieuwe studentenkaart. 


Verlies/diefstal studentenkaart

 • Als je je studentenkaart niet meer hebt, kun je na betaling van € 25 een nieuwe kaart aanvragen bij de balie van de Studentenadministratie. Het betalen kan middels het geld over te maken ovv studentnummer en nieuwe studentenkaart of ter plekke pinnen bij de balie.
 • Als je een nieuwe studentenkaart hebt aangevraagd, dan kan deze aanvraag niet meer worden geannuleerd.

Bijzondere voorziening bij tentamens en de studentenkaart

Wanneer je recht hebt op een bijzondere voorziening bij tentamens, dan wordt de nieuwe studentenkaart automatisch aangevraagd. De nieuwe studentenkaart wordt opgestuurd naar je opgegeven adres in Nederland. Meer informatie hierover kun je vinden via Bijzondere voorzieningen (na inloggen) en Studeren met een functiebeperking.

Bewijs van inschrijving

Zodra je aan de inschrijvingsvoorwaarden voldaan hebt, ontvang je een bewijs van inschrijving, opgesteld in het Nederlands en Engels. Bij herinschrijven of aansluitend switchen van opleiding, ontvang je geen nieuw bewijs van inschrijving.

Tweede en tussentijdse inschrijving


Tweede inschrijving

Je kan gelijktijdig twee (of meer) opleidingen volgen. Ook hier geldt dat je de betaling van het collegegeld voor start bij die opleiding geregeld moet hebben. Hieronder staan drie mogelijkheden voor een tweede inschrijving beschreven.

Eerste en tweede inschrijving aan de Hanzehogeschool Groningen

 • Je moet uiterlijk voor de start van je studie via Studielink de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld hebben afgegeven bij de opleiding van je eerste inschrijving.
 • De inschrijvingsprocedure voor de tweede opleiding binnen de Hanze verloopt hetzelfde als voor je eerste opleiding, dus via Studielink.
 • Je hoeft geen actie te ondernemen voor de financiële afwikkeling bij de opleiding van tweede inschrijving. Wanneer het bedrag bij de opleiding van eerste inschrijving lager is dan het bedrag dat verschuldigd is voor de tweede inschrijving (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je bijbetalen. Je ontvangt in dat geval een aanvullende nota voor bijbetaling van het collegegeld.

Eerste inschrijving elders, tweede inschrijving aan de Hanzehogeschool Groningen

 • Als je een eerste inschrijving aan een andere universiteit of hogeschool hebt en je betaalt het wettelijk collegegeld, dan moet je het volledige collegegeld betalen bij die instelling.
 • Je kunt voor je tweede inschrijving aan de Hanze per de eerste van de maand worden ingeschreven als je bij de instelling van eerste inschrijving het wettelijk collegegeld hebt voldaan.
 • Wanneer het bedrag bij de instelling van eerste inschrijving lager is dan het bedrag bij tweede inschrijving aan de Hanze (bijvoorbeeld bij deeltijd en voltijd) moet je bijbetalen. Je ontvangt dan een aanvullende nota voor bijbetaling van het collegegeld.
 • Betaal je elders instellingscollegegeld, dan moet je bij de Hanze daarnaast ook altijd collegegeld betalen. Dat kan instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld zijn.
 • Je kunt bij je aanmelding in Studielink aangeven dat je een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) digitaal wilt laten uitwisselen tussen de instellingen
 • Lukt dit niet (wanneer de eerste instelling dit niet ondersteunt) dien je een Bewijs van Betaald Collegegeld op te vragen bij de hogeschool of universiteit waar je je eerste inschrijving hebt.

Eerste inschrijving aan de Hanzehogeschool Groningen, tweede inschrijving elders

 • Het is ook mogelijk dat je een eerste inschrijving aan de Hanze hebt en een tweede inschrijving elders. Wanneer je bij de Hanze wettelijk collegegeld betaalt en bij de andere instelling ook, kun je bij je aanmelding in Studielink aangeven om een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) digitaal tussen de instellingen te laten uitwisselen.
 • Lukt dit niet (wanneer de tweede instelling dit niet ondersteunt) dien je een Verklaring van Betaald Collegegeld op te vragen bij de Studentenadministratie van de Hanze. Deze wordt dan verstuurd naar de andere hogeschool of universiteit.
 • Betaal je bij de Hanze wettelijk collegegeld en moet je aan de andere instelling instellingscollegegeld betalen, dan volstaat de verklaring betaald collegegeld van de Hanze niet en zal je ook bij de andere instelling (een deel) collegegeld moeten (bij)betalen.
 • Betaal je bij de Hanze instellingscollegegeld, dan moet bij de tweede inschrijving elders altijd collegegeld worden betaald, ongeacht of je elders instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld verschuldigd bent.

Tussentijdse inschrijving

Contact

Heb je vragen over in- of uitschrijven dan kun je ook contact opnemen met de Studentenadministratie via het contactformulier​

Je vindt de Studentenadministratie in:

Locatie Van Olstborg
Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen
Telefoon: 050 595 2750