Inschrijven

 • Algemeen
Student met oranje smartphone en grijze trui

Op deze pagina vind je alles over hoe je je kunt inschrijven bij de Hanzehogeschool.

Via studielink.nl kun je je inschrijven bij de Hanze. Om in te loggen in Studielink heb je je DigiD nodig. Woon je in het buitenland en heb je geen DigiD? Dan kun je inloggen op Studielink via een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om je in te schrijven bij de Hanzehogeschool moet je uiterlijk op 1 september van het betreffende studiejaar voldoen aan je inschrijvingsvoorwaarden. Deze inschrijvingsvoorwaarden staan genoemd in onderstaande checklist.
Let op: fixus opleidingen hanteren een eerdere deadline, hiervoor moet je je uiterlijk op 15 januari inschrijven, op 1 juli moet je hebben voldaan aan je inschrijvingsvoorwaarden.

Checklist inschrijvingsvoorwaarden

 • Verificatie van je identiteit. Als je een verzoek tot inschrijving doet via DigiD, en je geeft toestemming om je identiteit te laten verifiëren bij de Basis Registratie Personen (BRP), wordt je identiteit automatisch geverifieerd. Wanneer dit niet lukt, zal de studentenadministratie je vragen een kopie van je ID-bewijs of Paspoort op te sturen, die geldig is op de datum van de start van je studie.
 • Verificatie van je vooropleiding. Dit is het bewijs dat je over het ‘voor toelating vereiste diploma’ beschikt, met daarbij een cijferlijst met behaalde resultaten. Als dit bewijs niet via DigiD geleverd kan worden op grond van de verificatie via je verzoek tot inschrijving in Studielink, zal de studentenadministratie je vragen een kopie te uploaden of mailen.

 • Betaling van collegegeld. Voor informatie zie de volgende link.

 • Taaleis. Als je een niet-Nederlandse vooropleiding hebt en een Nederlandstalige opleiding gaat volgen, dan moet je een NT2-II (lezen, spreken, schrijven, luisteren) bewijsstuk uploaden. Voor een aantal Engelse opleidingen gelden ook Engelse taaleisen. Zie voor meer informatie de volgende link.

 • Inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Alle buitenlandse studenten van de Hanzehogeschool die zich in Nederland vestigen moeten zich binnen een maand na aankomst inschrijven in de BRP. Om de opleiding te kunnen volgen, moeten zij bovendien op 1 september van het betreffende studiejaar ingeschreven staan in de BRP.

 • Studiekeuzecheck. Meer informatie hierover vind je via de volgende link.

 • Decentrale selectie. Sommige opleidingen hebben een maximum aantal opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar. Als zich meer studenten aanmelden dan dat er plaatsen zijn, worden studenten geselecteerd via een decentrale selectie. Meer informatie vind je via de volgende link en de website van DUO

 • Rechtmatig verblijf. Dit is een aanvullende inschrijvingsvoorwaarde voor studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit, afkomstig uit landen buiten de Europese Unie. Voor meer informatie zie de volgende link

 • Aanvullende eisen of werkzaamheden. Sommige opleidingen hanteren aanvullende eisen of eisen aan werkzaamheden. Deze zijn terug te vinden op de portals van de verschillende opleidingen. 

De voortgang van je verzoek tot inschrijving kun je stap voor stap volgen op je persoonlijke pagina in Studielink.

Studentenkaart en bewijs van inschrijving
 

Hoe krijg ik mijn studentenkaart?

 • Als je een Nederlands adres hebt opgegeven in Studielink, je volledig bent ingeschreven en jouw foto in ons systeem staat, ontvang je je studentenkaart automatisch op dit adres. Heb je nog geen Nederlands adres in Studielink opgegeven? Doe dit dan zo snel mogelijk!

Zodra jouw adres bij ons bekend is, zal je studentenkaart alsnog naar dit adres worden verstuurd. Dat kan even duren omdat er op wekelijkse basis een check zal plaatsvinden en de externe leverancier een wachttijd heeft van 14 dagen.

Meer informatie omtrent de studentenkaart en verklaring van inschrijving vind je hier.