Wil je graag lesgeven aan kinderen én hier weten­schappelijk onderzoek naar doen?

  • Bachelor
  • Voltijd
Academische Pabo

Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
180 ECTS
Startmaanden
september
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Gedrag en Maatschappij

​​​​​​​​​Wetensc​ha​​​ppelijk én praktijkgericht. ​Ben je een vwo'er die het inspirerend vindt om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar effectief leren, organisatie van onderwijs en verschillen tussen kinderen? Dan is de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs iets voor jou.

Voor meer informatie zie www.rug.nl/aolb.

Projecten met impact

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Twee ​​bachel​​ordiploma's

De opleiding is een nauwe samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke Pabo's: Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Met deze geïntegreerde opleiding kun je als vwo'er na vier jaar studeren twee bachelordiploma's behalen. Je wordt opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs én je verwerft de eindtermen van de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Het beste van deze twee werelden geeft jou een sterke basis als toekomstig leraar. 

De st​​​​udie

Gedurende de gehele opleiding volg je in elke periode vakken van de bachelor Pedagogische wetenschappen specialisatie Onderwijskunde (universiteit). Je volgt bovendien vakken van de Pabo (hbo) en je loopt al vanaf het begin van de opleiding stage. De opleiding kent een zwaar programma. Je zult zeker 40 uur per week aan de studie besteden.

Zie voor meer informatie, het aanvragen van een brochure, het aanmelden voor een meeloopdag en de open dag www.rug.nl/aolb

Toelating & aanmelding

De toelating en informatie omtrent de aanmelding verloopt via de RUG. Wanneer de RUG jou toelaatbaar acht op basis van een behaald Colloquium Doctum (Wiskunde en Engels) dan ben je ook toelaatbaar op de Hanzehogeschool. Je dient dan nog wel de toelatingstoetsen voor de Pabo te maken als je geen VWO als vooropleiding hebt. 

De precieze voorwaarden en de aanmeld- en selectieprocedure vind je op www.rug.nl/aolb

Toelatingseisen

  • Direct toelaatbaar

  • Niet toelaatbaar

HBO

Toelaatbaar met HBO propedeuse

Klik hier voor meer informatie. 

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan via Studielink