Wil je graag lesgeven aan kinderen én hier weten­schappelijk onderzoek naar doen?

 • Bachelor
 • Voltijd
230337 Foto's AOLB-12.jpg

Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
180 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Gedrag en Maatschappij

​​​​​​​​​Wetensc​ha​​​ppelijk én praktijkgericht. ​Ben je een vwo'er die het inspirerend vindt om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar effectief leren, organisatie van onderwijs en verschillen tussen kinderen? Dan is de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs iets voor jou.

Voor meer informatie zie www.rug.nl/aolb.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij leiden je in vier jaar tijd op tot een academische leerkracht voor het basisonderwijs die goed kan lesgeven, kritisch meedenkt over onderwijsvernieuwingen en -ontwikkelingen en die in staat is om op een wetenschappelijk verantwoorde manier (praktijkgericht) onderzoek te doen naar wat wel en wat niet werkt in het onderwijs, en waaróm dat zo is.

De AOLB, of ook wel Academische Pabo, biedt een geïntegreerd programma waarbij je zowel de Pabo doet als de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Aan het eind van de opleiding heb je een Pabodiploma en een universitair diploma Pedagogische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Na afronding van je studie kun je aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs of in een ander onderwijsgerelateerd beroep. Je kunt ook kiezen om verder te studeren voor een masterdiploma of voor een combinatie van studeren en voor de klas staan.

Twee ​​bachel​​ordiploma's

De Academische Pabo is een nauwe samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke Pabo's: Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. Met deze geïntegreerde opleiding kun je als vwo'er na vier jaar studeren twee bachelordiploma's behalen. Je wordt opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs én je verwerft de eindtermen van de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Het beste van deze twee werelden geeft jou een sterke basis als toekomstig leraar. 

De st​​​​udie

Gedurende de gehele opleiding volg je in elke periode vakken van de bachelor Pedagogische wetenschappen specialisatie Onderwijskunde (universiteit). Je volgt bovendien vakken van de Pabo (hbo) en je loopt al vanaf het begin van de opleiding stage. De opleiding kent een zwaar programma. Je zult zeker 40 uur per week aan de studie besteden.

Zie voor meer informatie, het aanvragen van een brochure, het aanmelden voor een meeloopdag en de open dag www.rug.nl/aolb of bekijk de opleidingsfilm hieronder.

Promotievideo AOLB

Still aolb.png

In deze opleidingsfilm van de Academische Pabo vertellen studenten Fabienne, Matthijs en Hieke hoe het is om aan de AOLB te studeren.

Dit ga je doen

De propedeuse (eerste jaar)

In het eerste jaar oriënteer je je op het leraarschap en maak je kennis met de theorie over leren en lesgeven. Je begint met het leggen van een brede, theoretische basis voor je verdere opleiding. Vanuit de Pabo krijg je alle schoolvakken die je zelf ook gaat geven op je stageschool en leer je over didactiek en hoe je je lessen voorbereidt, geeft en evalueert. Je loopt stage in de groepen 5 tot en met 8. Daarnaast verdiep je je onder meer in hoe kinderen zich ontwikkelen. Op de universiteit volg je vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding in de Onderwijswetenschappen en Pedagogische taken van het onderwijs. Ook maak je kennis met het doen van onderzoek.

Jaar 2

Aan het eind van het tweede studiejaar heb je de brede, theoretische basis gelegd waarmee je in het eerste jaar bent begonnen. Je krijgt meer oog voor verschillen tussen leerlingen. In de tweede helft van het jaar wordt een begin gemaakt met de zorg voor individuele leerlingen. Je verdiept je verder in de Ontwikkelings- en onderwijspsychologie en leert hoe je gesprekken met bijvoorbeeld  leerlingen en ouders kunt voeren. Ook ontwikkel je je gedurende het jaar als onderzoeker. In het eerste semester loop je stage in groep 1 of 2, in het tweede semester in groep 3 of 4.

Jaar 3

Hoe geef je les aan een klas en zorg je daarbij dat je tegelijkertijd ook aansluit bij de behoeften van leerlingen met bijvoorbeeld een taalstoornis, dyscalculie of gedragsproblemen? Die vraag staat centraal in de eerste helft van het derde jaar. De vakken en opdrachten die je krijgt, hebben allemaal een accent op de zorgkant van het onderwijs. Vanuit de Pabo krijg je de vakdidactische input, vanuit de (Ortho)pedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In de tweede helft van het jaar richt je je op het ontwerpen van onderwijs. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze waarbij je in het eerste semester ook de keuze kunt maken om stage te gaan lopen in het speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

Tip: In het eerste semester kun je voor een korte periode in het buitenland studeren en kennismaken met een ander onderwijssysteem. Je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een studieadviseur van Pedagogische en Onderwijswetenschappen en AOLB kan je hier meer over vertellen. De contactgegevens vind je hier.

Jaar 4

Het vierde en laatste jaar staat in het teken van afronding van je studie. In het eerste half jaar ligt de nadruk op het zelfstandig functioneren in de klas en op school en loop je een LIO-stage (Leraar in opleiding) in een groep naar keuze. In het tweede semester volg je vakken over schoolorganisaties en de effectiviteit van onderwijs. Ook doe je dan een afrondend wetenschappelijk onderzoek naar een onderwijskundig of pedagogisch onderwerp waarover je je bachelorwerkstuk schrijft. Hiermee rond je je opleiding af.

Na je studie

Doorstuderen

Twee derde van de studenten die de Academische Pabo heeft afgerond, gaan voor een masteropleiding, al dan niet in combinatie met een parttime baan als juf of meester. Studenten van de Academische Pabo die doorstuderen, kiezen vaak voor een master in:

 • Pedagogische Wetenschappen
 • Onderwijswetenschappen
 • Orthopedagogiek

Aan het werk

Met je Pabo-diploma en je bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen op zak plús 4 jaar werkervaring kom je goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt. Je kunt direct aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs.

Uit de laatste enquête onder onze alumni blijkt dat 69 procent als leraar in het basisonderwijs werkt. Van die 69 procent heeft 54 procent naast het lesgeven een aanvullende taak op de school, zoals die van bouwcoördinator of intern begeleider. 31 procent van onze alumni werkt ook in het onderwijs, maar dan in andere beroepen. Voorbeelden van functies zijn:

 • schooldirecteur
 • onderwijsinspecteur
 • onderzoeker  
 • beleidsmedewerker
 • orthopedagoog
 • onderwijsadviseur
 • onderwijsontwikkelaar
 • zelfstandig ondernemer met een eigen praktijk, werken bij een
 • medewerker bij een onderwijsuitgeverij 
 • medewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • docent aan het hbo of de universiteit

Toelating & aanmelding

De toelating en informatie omtrent de aanmelding verloopt via de RUG. Wanneer de RUG jou toelaatbaar acht op basis van een behaald Colloquium Doctum (Wiskunde en Engels) dan ben je ook toelaatbaar op de Hanzehogeschool. Je dient dan nog wel de toelatingstoetsen voor de Pabo te maken als je geen VWO als vooropleiding hebt. 

De precieze voorwaarden en de aanmeld- en selectieprocedure vind je op www.rug.nl/aolb

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Niet toelaatbaar

HBO

Toelaatbaar met HBO propedeuse

Klik hier voor meer informatie. 

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan via Studielink