De pedagogisch-didactische lijn

230337 Foto's AOLB-25.jpg

We maken voortdurend de koppeling tussen praktijk en theorie en verbinden de inhoud van de vakken met de leeftijd van de doelgroep die centraal staat in het studiejaar. Bijvoorbeeld: in het eerste studiejaar zijn de inhoud en opdrachten van alle vakken gericht op de leerling in de bovenbouw. In het eerste semester van het tweede jaar richten de vakken zich op het jonge kind. Vanaf jaar 3 mag je kiezen voor een doelgroep.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding