Dé combinatie tussen onderwijs en jeugdhulp

 • Bachelor
 • Voltijd
 • 4 jaar
Social Work

Pabo Zorg

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Gedrag en Maatschappij

Wil je leren hoe je kan bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd? En weet je nog niet in welke omgeving je dit wilt doen? Kies dan voor de Pabo Zorg. Zo ontdek je welke van beide werkvelden jouw voorkeur heeft en of de combinatie je aanspreekt. Tijdens je propedeuse Pabo Social Work in het eerste jaar richt je je op de vervolgkeuze voor Pabo Zorg of Social Work in het tweede jaar.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Pabo Zorg

Sla over
 • Mariska de Peuter

  Programmamanager

  Mariska de Peuter
 • Lotte Koning

  Coördinator propedeuse

  Lotte Koning
 • Annet Westerveen

  Docent Rekenen en Coördinator Werkplekleren

  Annet Westerveen
 • Tim Steenstra

  Docent Motoriek

  HANZE220048 Fotoshoot Pedagogische academie-26.jpg
 • Ninja van der Honing

  Docent Pedagogiek en Didactiek

  HANZE220048 Fotoshoot Pedagogische academie-12.jpg
 • Dianne Bekkers

  Docent Taal

Over deze studie

Op opleiding de Pabo Zorg leer je, naast lesgeven, hoe je kinderen begeleidt op school, in de opvang én in hun sociale omgeving. Zo kom je meer te weten over hoe je hun talenten kunt ontwikkelen. Ook leer je hoe jij als professional kunt bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en hoe jij kunt meewerken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

Kennis en vaardigheden

Je krijgt theoretische kennis over de fysieke, verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, over opvoedkundige principes en natuurlijk over hoe je lesgeeft (didactiek). Je ontwikkelt vaardigheden zoals lesgeven en gesprekstechnieken met kinderen en hun ouders. Je maakt kennis met systeem- en contextgericht werken; dit betekent dat je het kind altijd ziet in relatie tot het gezin en de omgeving.

Begeleiding door middel van studieteams

Binnen het werken van integraal onderwijs spelen studieteams een belangrijke rol. In studieteams (ST) werk jij met andere studiegenoten onder begeleiding van een studieteambegeleider (STB’er), hier vindt dus een groot deel van het leren en ontwikkelen van de student plaats. Een studieteam bestaat uit 9 tot 12 personen en het is voor jou het thuishonk. 

Opbouw van de brede propedeuse Pabo Social Work

Binnen het hbo werk je met studiepunten, ook wel ECTS genoemd. In Nederland staat één EC gelijk aan een werklast van 28 uur. De propedeuse bestaat uit twee semesters van ieder 30 ECTS. Het eerste semester heeft als hoofdthema ‘het kind als individu’. Dit semester bestaat uit 3 modules van 10 EC, die achtereenvolgens inzoomen op ‘de ontwikkeling en het leren van het kind’, ‘het kind in zijn omgeving’ en ‘talentkrachtig begeleiden van leerlingen’. 

Het tweede semester ‘het kind in de groep’ bestaat uit twee modules ‘de gelukkige groep’ (over groepsdynamiek in de klas) en ‘thematisch ontwerpen van onderwijs’, die in onderwijsperioden drie en vier worden aangeboden. Module 6 (het werkplekleren / de stage) loopt ‘onder’ beide periodes. Voor elke afgeronde module ontvang je 30 ECTS. 

Toetsing: geen tentamens maar integrale opdrachten

Binnen de propedeuse worden kennis, vaardigheden en houding met elkaar verbonden en integraal in het onderwijs aangeboden. Dit houdt in dat je iedere module aan verschillende vak inhouden werken aan de hand van één of meerdere overkoepelende opdrachten, ook wel de integrale opdrachten genoemd. De integrale opdrachten zijn gekoppeld aan ECTS. Bij de integrale opdrachten lever je bewijsstukken aan, vul je een feedbackformulier in en reflecteer en evalueer je jezelf. 

Na je eerste jaar

Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt behaald, kun je jouw opleiding vervolgen door te kiezen voor de Pabo Zorg of de opleiding Social WorkKies je voor Pabo Zorg dan is er veel aandacht voor gedrag & leren en jeugdhulp. Kies je voor Social Work, dan stroom je in het tweede leerjaar in en kun je in drie jaar tijd je bachelor diploma Social Work halen. Dit is afhankelijk van de keuzes die je maakt. 

 

Jaar 2 Pabo Zorg
In het tweede studiejaar verdiep en verbreed je jouw ervaring en kennis. Goed onderwijs en diversiteit zijn de belangrijkste thema’s in het tweede leerjaar. Hoe ga je om met de diversiteit in de klas en hoe zit het met thema’s als kansengelijkheid en armoede? Je maakt kennis met onderzoek en je verdiept je in een organisatie waarbij zorg voorliggend is. Je loopt twee dagen per week stage en in het voorjaar is er een internationale week, waarin je de mogelijkheid hebt onderwijs in het buitenland te bezoeken.

Jaar 3 Pabo Zorg
In het derde studiejaar volgt een verdieping in werken aan inclusief onderwijs. Het signaleren en diagnosticeren van leer- en ontwikkelingsvragen bij kinderen uit jouw doelgroep en in samenwerking met andere professionals hierop handelen, staat hierbij centraal. Daarnaast is er dit jaar ruimte voor het kiezen van onderwijsmodules en het deelnemen aan innovatiewerkplaatsen, passend bij jouw interesses. Je onderzoeksvaardigheden breid je uit door samen met een groepje medestudenten aan de slag te gaan met een echte opdracht uit de praktijk.

Jaar 4 Pabo Zorg
In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor ‘een eigen klas’ en je jouw afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar vul je met onderdelen uit het keuzesemester. Hierin is veel mogelijk. Je kunt je verder verdiepen in onderwerpen als onderwijsontwerp, kunst & cultuur of bewegingsonderwijs. Ook kun je je meer verdiepen in jeugdhulpverlening door de minor Jeugd- en gezinsprofessional te volgen bij Social Work. Je kunt ook kiezen voor een andere minor uit het grote aanbod van de Hanzehogeschool, een minor bij een andere hogeschool in Nederland of een studie of stage in het buitenland. De keuze is aan jou!

Breed toekomstperspectief

Door de kennis en ervaringen die je tijdens de propedeuse opdoet van zowel de psychologische, onderwijskundige als sociaalpedagogische ontwikkeling van kinderen, ben je een aanwinst voor het onderwijs en het sociaal werk gericht op jeugd.  

Ga je na het propedeusejaar Social Work doen, dan zal het perspectief van het kind op school en de samenwerking met leerkrachten en ouders jou goed afgaan. Als je voor Pabo Zorg kiest, kun je je blijven ontwikkelen als leerkracht die een goede basis heeft in het werken met kinderen die meer aandacht vragen. Ook werken in het speciaal onderwijs behoort tot de mogelijkheden.

Twijfel je nog over deze studie? Kijk dan ook eens bij onze Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) of de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP).

 • Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Na je studie

Doorstuderen

Na de opleiding Pabo Zorg kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk. Je kunt aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator, intern begeleider of schoolleider. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Kijk voor meer informatie over de educatieve master Talentontwikkeling & Diversiteit op hanze.nl/mastertalent. Het is ook mogelijk een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of (ortho)pedagogiek te volgen. Wil je een universitaire master volgen? Dan dien je eerst een schakeljaar te behalen. 

Aan het werk

Als je aan de Pabo Zorg bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of in het vmbo. Je moet hiervoor wel een extra certificaat behalen. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Toelaatbaar met eisen t.a.v. 3 vakken

Aanmelding & inschrijving

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 mei aan voor de studie via Studielink. Meld je je voor die datum aan dan heb je het zogenaamde toelatingsrecht. Dit betekent dat je het recht hebt om te worden toegelaten tot de studie, mits je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen. Daarnaast heeft iedereen die zich aanmeldt voor 1 mei recht op een studiekeuzecheck.

Meld je je ná 1 mei aan, dan is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Neem je niet deel aan de verplichte studiekeuzecheck, dan kan jouw inschrijving geweigerd worden. Om vanaf het begin van het studiejaar ingeschreven te staan, moet je je uiterlijk vóór 1 september aanmelden.


Voor de Pabo gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Alle belangrijke informatie hierover kun je vinden op Toelatingseisen en bijzonderheden | Hanze.

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan via Studielink