Kind in zijn omgeving

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-34.jpg

Kinderen ontwikkelen zich niet in een vacuüm. In de module Kind in zijn omgeving wordt dan ook aandacht besteed aan de omgeving van een kind en de invloeden van de omgeving op de ontwikkeling van het kind.

Naast dat het kind deel uitmaakt van een gezin, bestaat het leven van een kind uit meer werelden (systemen), zoals familie, school, de buurt, de (sport of muziek)vereniging, de naschoolse opvang en dergelijke. In deze module leer je hoe het functioneren van systemen invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Om de invloed van de omgeving op het gedrag van het kind beter te begrijpen, volg je, in het kader van de integrale opdracht, een kind in verschillende contexten (bijvoorbeeld op school en de naschoolse opvang, of thuis en in de buurt). Het volgen van het een kind is leerzaam, omdat een kind thuis zich heel anders kan gedragen dan op de naschoolse opvang of bijvoorbeeld in de buurt. Zo kan je ontdekken waar de krachten in het systeem en het netwerk liggen die ondersteunend zijn voor het kind. Je maakt een analyse van het systeem rondom het kind en de verbindingen tussen de leefomgevingen.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding