Stage lopen

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-18.jpg

In het tweede gedeelte van de brede propedeuse Pabo Social Work ga je één dag per week stage lopen, dit doe je parallel aan de modules 'De gelukkige groep' en 'Thematisch ontwerpen van activiteiten'. Je loopt stage op een school. Voor jou de ideale kans om te kijken of je in het tweede jaar Pabo Zorg wilt gaan doen of misschien toch beter op je plek bent bij Social Work.

Het uitgangspunt is dat je stage loopt bij één leeftijdsgroep (onderbouw, middenbouw of bovenbouw). Wij proberen een stageplek voor je te organiseren, waarbij een kennismaking met het sociaal werk gericht op jeugd tot de mogelijkheden behoort. Denk hierbij aan stages op een basisschool waar relatief veel kinderen met bijzondere onderwijszorgbehoeften schoolgaan, speciaal (basis)onderwijs en dergelijke.

Tijdens de stage krijg je ook begeleiding. Op de school waar je stageloopt krijg je een coach aangewezen, dit is de leerkracht in wiens klas je stage loopt. De coach begeleidt jou tijdens stage en is jouw eerste aanspreekpunt. Daarnaast krijg je ook een werkplekbegeleider vanuit de Pedagogische Academie.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding