Thematisch ontwerpen van activiteiten

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-24.jpg

Je ontwikkelt diverse (onderwijs)activiteiten aan de hand van een thema passend bij de doelgroep van de stage. De methodiek die tijdens de module wordt gevolgd is storyline (verhalend ontwerpen). Dit betekent dat activiteiten gekoppeld zijn aan een verhaal.

Je kiest zelf een thema en maakt naar aanleiding daarvan een project op basis van: Wat hebben de leerlingen dit jaar nog niet of in mindere mate gehad? Wat kan ik aanbieden vanuit de leerlijn? Wat hebben de leerlingen allemaal nodig (vanuit talentenkracht)? Hoe kan ik kinderen de kans geven om hun eigen talenten te ontdekken? Wat is mijn eigen interesse als student? En in hoeverre speelt mijn activiteit in op de basisbehoeften van leerlingen?

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding