Toelatingseisen en bijzonderheden

Twee studenten op campus is zon en schaduw 2021

Deze webpagina wordt gedurende het studiejaar constant aangevuld en geüpdatet met nieuwe informatie. Zorg dat jij goed voorbereid naar de Pabo gaat. Check deze pagina daarom regelmatig.

Toelatingseisen Pabo

Voor de Pabo gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je beschikt over voldoende kennis voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het gaat erom dat je de stof van deze vakken zo goed kent dat je het op de juiste wijze aan basisschoolkinderen kunt uitleggen.

Wanneer maak je de toelatingstoetsen?

Voor je start met de Pabo moet je voor elk benodigd vak één keer een toelatingstoets maken.

Toelatingstoets(en) gemaakt en behaald voor 1 sept 2024

Stuur dan z.s.m. een kopie van je behaalde certificaten naar de studentenadministratie o.v.v. je studentnummer en naam naar [email protected]. Vervolgens voldoe je aan de extra toelatingseis voor dat vak en kun je per 1 september 2024 starten bij onze Pabo.

Toelatingstoets(en) wel gemaakt voor 1 sept 2024, maar niet behaald

Stuur dan z.s.m. een kopie van je behaalde onvoldoende, als bewijs dat je wel hebt deelgenomen aan de toelatingstoets, naar de studentenadministratie o.v.v. je studentnummer en naam naar [email protected]. Dan ben je voorwaardelijk toegelaten voor 1 jaar en mag je toch beginnen met de Pabo. Je moet dan in het eerste jaar van inschrijving (uiterlijk 31 aug 2025) voldoen aan de extra toelatingseisen. Je hebt hier voor elk vak twee toetskansen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet je per 31 augustus 2025 de opleiding alsnog verlaten.

Heb je voor 1 september 2024 ook al (een gedeelte van) een studiejaar bij onze Pabo ingeschreven gestaan? Dan moet je voor de start van je studie alle benodigde toelatingstoetsen behaald hebben, anders ben je helaas niet toelaatbaar en kun je niet per 1 september 2024 weer starten bij onze Pabo.

Inschrijven voor de toelatingstoetsen

Na aanmelding voor de Pabo via www.studielink.nl ontvang je binnen enkele werkdagen van ons per e-mail een bericht met daarin alle informatie voor het inschrijven en de richtlijnen. In het bericht staat ook een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken. De toetsen vinden plaats op verschillende locaties in het land. Je hoeft de toelatingstoets niet per se te maken op de locatie waar je wilt studeren, behaalde certificaten zijn landelijk geldig.

Toetsperiode

Er zijn het komende studiejaar veel verschillende mogelijkheden voor het maken van de toelatingstoetsen. Op de website van www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je de meest recente data voor het aanmelden en de data van toets afname. Ook vind je hier allerlei andere handige informatie m.b.t. de toelatingstoetsen van de Pabo.

Per Pabo kan de exacte datum van data waarop de toelatingstoetsen worden afgenomen verschillen, maar het valt altijd in de toetsvensters genoemd op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Je kunt derhalve zelf kiezen bij welke Pabo je de toelatingstoets doet.

Uitslag

De uitslag van een toelatingstoets wordt uiterlijk drie weken na de laatste dag van de toetsperiode per post verzonden. De uitslag van de herkansingen in augustus wordt, eveneens per post, enkele dagen na afloop van die periode verstrekt. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat landelijk 5 jaar geldig is bij alle Pabo's.

De toelatingstoetsen voor de Pabo zijn uitdrukkelijk geen examens. Ze zijn bedoeld om te meten of je over voldoende kennis over de betreffende vakken beschikt om in te stromen. 

Er is een zorgvuldige procedure met allerlei mensen uit het onderwijsveld om te bepalen waar de toelatingsgrens ligt. Als je na het maken van de toets wilt weten waar je nog iets tekort komt, kun je de oefentoetsen maken die op de website van Cito staan. Zo krijg je een idee van de vraagstelling en het niveau. Je kunt dan zelf ervaren waar je nog iets bij te leren hebt. 
Achteraf is er is geen inzagemogelijkheid voor de gemaakte toets. De vragen worden niet openbaar gemaakt; het zijn geen (openbare) examens.

Inleveren uitslagen toelatingstoetsen

Je dient zelf een scan van de behaalde certificaten en/of onvoldoendes (als bewijs van deelname) digitaal te versturen aan de Studentenadministratie (STAD): [email protected]. Mocht je meer dan 1 certificaat en/of onvoldoende hebben ontvangen, dan graag deze verzamelen in 1 mail, onder vermelding van "certificaat toelatingstoetsten Pabo". Vermeld in de mail naar STAD ook altijd je studentnummer.

Definitieve inschrijving is pas gerealiseerd als alle benodigde informatie bij STAD is aangeleverd en verwerkt. Het is daarom belangrijk dat je vóór aanvang van het studiejaar je behaalde resultaten opstuurt!

Ondersteuningsaanbod

Om je goed voor te kunnen bereiden op de toelatingstoetsen is er een ondersteuningsaanbod beschikbaar bestaande uit onder andere:

  • bijscholingsprogramma in jouw regio in de vorm van lessen en andere ondersteunende activiteiten.
  • studiemateriaal (digitaal);
  • oefentoetsen​

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het bijscholingsprogramma op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Wiscat toets maken al voor je start bij de Pabo?

Elke Pabo-student in ons land moet in het eerste jaar de landelijke Pabo Citotoets rekenen (Wiscat) behalen. Je hebt hiervoor drie toetskansen. Haal je de toets niet dan moet je aan het einde van het eerste jaar helaas stoppen met studeren bij de Pabo. Meer informatie over ondersteuning bij rekenen en de mogelijkheid tot het al maken van de Wiscat voor je start bij onze Pabo, ontvang je na aanmelding bij onze opleiding binnen enkele werkdagen via de mail.

LET OP: de Wiscat en toelatingstoetsen zijn twee verschillende dingen. Toelatingstoetsen zijn alleen voor studenten met een havo of MBO vooropleiding, de Wiscat is voor alle Pabo-studenten.

Studiekeuzecheck

Er vindt dit studiejaar geen studiekeuzecheck plaats.

Summercourse Rekenen 

Voor alle Pabo studenten in Nederland is de WISCAT Rekentoets verplicht. Dit is een landelijke toets eigenvaardigheid op het gebied van Rekenen/Wiskunde. Deze toets moet je in het eerste studiejaar succesvol afronden. Je mag de toets maximaal drie keer doen. Ter voorbereiding op de basisvaardighedentoets Rekenen bieden wij een Summercourse. Deze Summercourse duurt 2,5 dag en vindt één keer plaats op onderstaand moment. Voor deelname aan de Summercourse betaal je € 25,- bij aanmelding. Restitutie van het geld na inschrijving is niet mogelijk. Ook moet je zelf het benodigde boek aanschaffen. 

Summercourse Rekenen in 2024

Data voor de Summercourse Rekenen in augustus 2024 worden in het voorjaar hier bekend gemaakt. Aanmelden kan dan via deze link.

Zelf aan te schaffen syllabus:

Voor de Summercourse Rekenen heb je onderstaande syllabus nodig, je bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen hiervan. De syllabus wordt de gehele summercourse gebruikt. 

Titel: De wereld in getallen, werkboek plus 8b
ISBNnr: 9789034561770

21 jaar of ouder toetsen

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet het juiste diploma?
Om te kunnen starten met een hbo-opleiding moet je voldoen aan de vooropleidingseisen. Je voldoet aan deze eis als je in het bezit bent van een vwo-, havo of een mbo-4 diploma. Wanneer je niet in het bezit bent van een toelatend diploma en je bij de start van de opleiding dan 21 jaar of ouder bent, dan kun je je aanmelden voor de 21+ onderzoek.

Het 21+ onderzoek bestaat uit een MCT-H test (multiculturele capaciteiten test - hoger niveau). Indien noodzakelijk gevolgd door een taal- en/of rekentoets (1F niveau). 

Vervolgens moeten ook de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek behaald worden. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De aanmeldprocedure voor de 21+ toelatingstoetsen bestaat uit de volgende acties:

  • Je meldt je aan voor de Pabo van de Hanzehogeschool in Studielink. Geef daarbij als vooropleiding 'colloquim doctum' op
  • Stuur een mail naar de toelatingscommissie waarin je aangeeft mee te willen doen aan de MCT-H test. Het mailadres is [email protected].
  • Van de toelatingscommissie ontvang je een uitnodiging voor  MCT-H test. Deze test zal plaatsvinden rond eind mei.
  • Daarna ontvang je informatie over de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Aanmelding voor deze toetsen is pas mogelijk, nadat je de MCT-H test met goed gevolg hebt afgerond.
  • Er is geen herkansing mogelijk voor het 21+ onderzoek. 

Je kunt je tot 1 mei 2024 aanmelden voor een 21+toelatingsprocedure.

Aanmelding hoger jaar

Waar kan ik een verzoek tot toelating in een hoger jaar (2e, 3e, 4e jaar) indienen?
Als je elders een deel van de Pabo hebt gedaan of eerder bij onze Pabo ingeschreven hebt gestaan, kun je de toelatingscommissie van de Pedagogische Academie een verzoek sturen tot plaatsing in een hoger jaar. Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar: [email protected]. Vermeld hierin je naam, geboorte datum, per wanneer en van welke (Pabo) opleiding je over wilt stappen naar ons. Voeg hierbij ook een recent overzicht van je behaalde cijfers toe als bijlage. 

Voor alle inschrijvers geldt dat je aan de toelatingseisen en de regels omtrent de studiekeuzecheck moet voldoen.

Overstappen van een andere (Pabo) opleiding

Wil je overstappen van een andere (Pabo) opleiding naar onze Pabo? Dit kan tot 20 september van het betreffende studiejaar. Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar: [email protected]. Vermeld hierin je naam, geboorte datum, per wanneer en van welke (Pabo) opleiding je over wilt stappen naar ons. Voeg hierbij ook een recent overzicht van je behaalde cijfers toe als bijlage. De toelatingscommissie bepaalt vervolgens in een gesprek of dit mogelijk is en voor welke vakken je mogelijk vrijstelling krijgt. 

Vragen over aanmelden voor de ALO-Pabo

Alle informatie over de ALO-Pabo opleiding, kun je vinden op deze site. Vragen over de ALO-Pabo kunnen gesteld worden via de mail: [email protected].