Toelatingseisen en bijzonderheden

Twee studenten op campus is zon en schaduw 2021

Deze webpagina wordt gedurende het studiejaar constant aangevuld en geüpdatet met nieuwe informatie. Zorg dat jij goed voorbereid naar de Pabo gaat. Check deze pagina daarom regelmatig.

Toelatingseisen Pabo

Voor de Pabo gelden er bijzondere nadere vooropleidingseisen. Dit betekent dat je moet kunnen aantonen dat je beschikt over voldoende kennis voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Het gaat erom dat je de stof van deze vakken zo goed kent dat je het op de juiste wijze aan basisschoolkinderen kunt uitleggen.

Wanneer maak je de toelatingstoetsen?

Voor je start met de Pabo moet je voor elk benodigd vak één keer een toelatingstoets maken. Als je deze toelatingstoets met een voldoende afrondt, dan voldoe je aan de extra toelatingseisen voor dat vak en mag je beginnen met de Pabo.

Als je toelatingstoetsen voor je start met de Pabo nog niet succesvol zijn afgerond, dan mag je toch beginnen met de Pabo. Je moet dan in het eerste jaar van inschrijving voldoen aan de extra toelatingseisen. Je hebt hier voor elk vak twee toetskansen. Als de toetsen voor een of meerdere vakken niet worden gehaald, dan moet je de opleiding alsnog verlaten. 
(LET OP: bovenstaande cursief gedrukte alinea kan nog wijzigen in aanloop naar de start van het studiejaar indien de regering hiertoe besluit.)

We raden je dringend aan om de toelatingstoetsen voor de start van de opleiding te halen, zodat je je in het eerste jaar van inschrijving volledig kunnen richten op je studie. Het maken van de toelatingstoetsen tijdens je studie, is een duidelijke verzwaring van je studielast.  

Inschrijven voor de toelatingstoetsen

Na aanmelding voor de Pabo via www.studielink.nl ontvang je binnen enkele werkdagen van ons per e-mail een bericht met daarin alle informatie voor het inschrijven en de richtlijnen. In het bericht staat ook een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken. De toetsen vinden plaats op verschillende locaties in het land. Je hoeft de toelatingstoets niet per se te maken op de locatie waar je wilt studeren, behaalde certificaten zijn landelijk geldig.

Toetsperiode

Er zijn het komende studiejaar veel verschillende mogelijkheden voor het maken van de toelatingstoetsen. Op de website van www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je de meest recente data voor het aanmelden en de data van toets afname. Ook vind je hier allerlei andere handige informatie m.b.t. de toelatingstoetsen van de Pabo.

Per Pabo kan de exacte datum van data waarop de toelatingstoetsen worden afgenomen verschillen, maar het valt altijd in de toetsvensters genoemd op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Je kunt derhalve zelf kiezen bij welke Pabo je de toelatingstoets doet.

Uitslag

De uitslag van een toelatingstoets wordt uiterlijk drie weken na de laatste dag van de toetsperiode per post verzonden. De uitslag van de herkansingen in augustus wordt, eveneens per post, enkele dagen na afloop van die periode verstrekt. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat landelijk 5 jaar geldig is bij alle Pabo's.

De toelatingstoetsen voor de Pabo zijn uitdrukkelijk geen examens. Ze zijn bedoeld om te meten of je over voldoende kennis over de betreffende vakken beschikt om in te stromen. 

Er is een zorgvuldige procedure met allerlei mensen uit het onderwijsveld om te bepalen waar de toelatingsgrens ligt. Als je na het maken van de toets wilt weten waar je nog iets tekort komt, kun je de oefentoetsen maken die op de website van Cito staan. Zo krijg je een idee van de vraagstelling en het niveau. Je kunt dan zelf ervaren waar je nog iets bij te leren hebt. 
Achteraf is er is geen inzagemogelijkheid voor de gemaakte toets. De vragen worden niet openbaar gemaakt; het zijn geen (openbare) examens.

Inleveren certificaten toelatingstoetsen

Je dient zelf een scan van de behaalde certificaten digitaal te versturen aan de Studentenadministratie (STAD): [email protected]. Mocht je meer dan 1 certificaat hebben ontvangen, dan graag deze verzamelen in 1 mail, onder vermelding van "certificaat toelatingstoetsten Pabo". Vermeld in de mail naar STAD ook altijd je studentnummer.

Definitieve inschrijving is pas gerealiseerd als alle benodigde informatie bij STAD is aangeleverd en verwerkt. Het is daarom belangrijk dat je vóór aanvang van het studiejaar je behaalde certificaten opstuurt.

Voor aanvang van je studie voor elke toets 1 kans

Voor aanvang van je studie moet je voor elk benodigd vak één keer een toelatingstoets maken. Wacht niet te lang met aanmelden, zodat je keuze hebt bij het bepalen van de afnamedag, plaats en tijd.

Ondersteuningsaanbod

Om je goed voor te kunnen bereiden op de toelatingstoetsen is er een ondersteuningsaanbod beschikbaar bestaande uit onder andere:

  • bijscholingsprogramma in jouw regio in de vorm van lessen en andere ondersteunende activiteiten.
  • studiemateriaal (digitaal);
  • oefentoetsen​

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het bijscholingsprogramma op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Wiscat toets maken al voor je start bij de Pabo?

Elke Pabostudent in ons land moet in het eerste jaar de landelijke Pabo Citotoets rekenen (Wiscat) behalen. Je hebt hiervoor drie toetskansen. Haal je de toets niet dan moet je aan het einde van het eerste jaar helaas stoppen met studeren bij de Pabo. Meer informatie over ondersteuning bij rekenen en de mogelijkheid tot het al maken van de Wiscat voor je start bij onze Pabo, ontvang je na aanmelding bij onze opleiding binnen enkele werkdagen via de mail.

Studiekeuzecheck

In verband met de coronaregels vindt er dit studiejaar geen studiekeuzecheck plaats.

Summercourse Rekenen

Voor alle Pabo studenten in Nederland is de WISCAT Rekentoets verplicht. Dit is een landelijke toets eigenvaardigheid op het gebied van Rekenen/Wiskunde. Deze toets moet je in het eerste studiejaar succesvol afronden. Je mag de toets maximaal drie keer doen. Ter voorbereiding op de basisvaardighedentoets Rekenen bieden wij een Summercourse. Deze Summercourse duurt 2,5 dag en vindt één keer plaats op onderstaand moment. Voor deelname aan de Summercourse betaal je € 25,- bij aanmelding. Restitutie van het geld na inschrijving is niet mogelijk. Ook moet je zelf het benodigde boek aanschaffen. 

Summercourse Rekenen in 2023

Woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 augustus 2023. Elke dag is de start om 9:30u, op woensdag en donderdag eindigt de Summercourse om 16u en op vrijdag om 12.30u. Aanmelden kan via deze link.

Zelf aan te schaffen syllabus:

Voor de Summercourse Rekenen heb je onderstaande syllabus nodig, je bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen hiervan. De syllabus wordt de gehele summercourse gebruikt. 

Titel: De wereld in getallen, werkboek plus 8b
ISBNnr: 9789034561770

21 jaar of ouder toetsen

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet het juiste diploma?
Om te kunnen starten met een hbo-opleiding moet je voldoen aan de vooropleidingseisen. Je voldoet aan deze eis als je in het bezit bent van een vwo-, havo of een mbo-4 diploma. Wanneer je niet in het bezit bent van een toelatend diploma en je bij de start van de opleiding dan 21 jaar of ouder bent, dan kun je je aanmelden voor de 21+ onderzoek.

Het 21+ onderzoek bestaat uit een MCT-H test (multiculturele capaciteiten test - hoger niveau). Indien noodzakelijk gevolgd door een taal- en/of rekentoets (1F niveau). 

Vervolgens moeten ook de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek behaald worden. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De aanmeldprocedure voor de 21+ toelatingstoetsen bestaat uit de volgende acties:

  • Je meldt je aan voor de Pabo van de Hanzehogeschool in Studielink. Geef daarbij als vooropleiding 'colloquim doctum' op
  • Stuur een mail naar de toelatingscommissie waarin je aangeeft mee te willen doen aan de MCT-H test. Het mailadres is [email protected].
  • Van de toelatingscommissie ontvang je een uitnodiging voor  MCT-H test. Deze test zal plaatsvinden rond eind mei.
  • Daarna ontvang je informatie over de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Aanmelding voor deze toetsen is pas mogelijk, nadat je de MCT-H test met goed gevolg hebt afgerond.
  • Er is geen herkansing mogelijk voor het 21+ onderzoek. 

Je kunt je tot 1 mei 2023 aanmelden voor een 21+toelatingsprocedure.

Aanmelding hoger jaar

Waar kan ik een verzoek tot toelating in een hoger jaar (2e, 3e, 4e jaar) indienen?
Als je elders een deel van de Pabo hebt gedaan kun je de toelatingscommissie van de Pedagogische Academie een verzoek sturen tot plaatsing in een hoger jaar. Dit kan tot uiterlijk 20 september van het betreffende studiejaar. De toelatingscommissie bepaalt in een gesprek of dit mogelijk is en voor welke vakken je mogelijk vrijstelling krijgt. Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar: [email protected].  Vermeld hierin je naam, geboorte datum, per wanneer en van welke (Pabo) opleiding je over wilt stappen naar ons. Voeg hierbij ook een recent overzicht van je behaalde cijfers toe als bijlage. 

Voor alle inschrijvers geldt dat je aan de toelatingseisen en de regels omtrent de studiekeuzecheck moet voldoen.

Overstappen van een andere (Pabo) opleiding

Wil je overstappen van een andere (Pabo) opleiding naar onze Pabo? Dit kan tot 20 september van het betreffende studiejaar. Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar: [email protected]. Vermeld hierin je naam, geboorte datum, per wanneer en van welke (Pabo) opleiding je over wilt stappen naar ons. Voeg hierbij ook een recent overzicht van je behaalde cijfers toe als bijlage. De toelatingscommissie bepaalt vervolgens in een gesprek of dit mogelijk is en voor welke vakken je mogelijk vrijstelling krijgt. 

Vragen over aanmelden voor de ALO-Pabo

Alle informatie over de ALO-Pabo opleiding, kun je vinden op deze site. Vragen over de ALO-Pabo kunnen gesteld worden via de mail: [email protected].