Twee lerarenopleidingen in 4,5 jaar

Leraar basisonderwijs én sportleraar worden? Bij de Hanzehogeschool Groningen kan dat in 4,5 jaar! Met de nieuwe lerarenopleiding haal je het bachelordiploma voor zowel de ALO als de pabo.

Praktische informatie

 • Twee bacheloropleidingen te volgen in 4,5 jaar
 • Een studiebelasting van 60 studiepunten per jaar
 • Afwisselende stages
 • Een deel van je studie besteed je aan sporten
 • Je betaalt maar 1 keer collegegeld, zie voor actuele informatie over het collegegeld www.hanze.nl/collegegeld.
 • Na het afronden van de opleiding ben je bevoegd om les te geven in het basis- en speciaal (basis-)onderwijs.
 • Met je ALO diploma mag je ook lesgeven in Lichamelijke Opvoeding op het voorgezet onderwijs en het mbo.
 • Voor deze opleiding gelden toelatingseisen
  - Deelname aan de pabo landelijke toelatingstoetsen
  - Deelname aan de Motorische vaardighedentest
  - Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

Brede basis met een breed toekomstperspectief

Met een ALO en pabo diploma op zak ben je als leraar breed inzetbaar, heb je een goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt en nóg meer diversiteit in je beroep. Door de uitgebreide kennis die je tijdens de opleiding opdoet over zowel de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen, ben je een enorme aanwinst voor het onderwijs.


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Opbouw van je opleiding

Propedeuse

Vanaf de start van de opleiding doe je ervaring op met lesgeven, eerst aan je medestudenten en daarna aan kinderen in het basisonderwijs tijdens je stage. Daarnaast maak je actief kennis met verschillende sporten, verbeter je jouw sportvaardigheden en neem je deel aan de outdoor experience. Je maakt integrale opdrachten en volgt vakken als Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, science, kunst & cultuur. Ook krijg je pedagogiek en didactiek, waar je veel leert over de ontwikkeling van kinderen en over hoe je die ontwikkeling kunt stimuleren.

Hoofdfase

In de hoofdfase van de opleiding ga je jouw kennis en vaardigheden verder verdiepen en verbreden. Je bent twee dagen op je stagewerkplek waarvan één dag als groepsleerkracht en één dag als sportleraar. Dit vergt veel flexibiliteit waarbij je als student goed moet kunnen schakelen en integreren. De andere dagen volg je werk- en hoorcolleges. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen theorie en de toepassing in de praktijk.

Propedeuse

Semester 1

 • Oriëntatie op de opleiding en het beroep
 • Snuffelstage beroepsoriëntatie

Semester 2

 • Het kind in ontwikkeling
 • Stage in het basisonderwijs


Jaar 2

Semester 3
 • Het kind: gedrag en belevingswereld
 • Stage in het basisonderwijs; het jonge kind
Semester 4
 • Gezond opgroeien
 • Stage in het voortgezet onderwijs

Jaar 3

Semester 5

 • Rijke leeromgeving
 • Stage in het basisonderwijs; het oude kind

Semester 6

 • Talentkrachtig onderwijs
 • Stage in het (voortgezet) speciaal onderwijs


Jaar 4*

Semester 7/8

 • De sportleraar toont vakmanschap en impact in de beroepspraktijk
 • Stage in onderwijscontext naar keuze

Semester 9

 • De startbekwame professional
 • LiO stage in het basisonderwijs
* Jaar 4 duurt in totaal 1,5 jaar


Studiebegeleiding

Gedurende de gehele opleiding krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB'er). Het gaat bij SLB om de vraag: wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er voor nodig? Het uitgangspunt van Studieloopbaanbegeleiding is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen.

Stage lopen

In de hoofdfase loop je verschillende stages. Net als in de propedeuse loop je stage in het basisonderwijs, maar vanwege de eerstegraads bevoegdheid die je als sportleraar krijgt, ga je ook stagelopen in het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Afstuderen

De afstudeerfase van de opleiding bestaat uit anderhalf jaar. Het eerste jaar van de afstudeerfase toon je je vakmanschap als sportleraar aan en laat je door middel van onderzoek zien dat je

impact kan realiseren in de beroepspraktijk. Het laatste half jaar van de afstudeerfase loop je als Leraar in Opleiding (LIO) nog een laatste stage in het basisonderwijs. Aan het einde van deze anderhalf jaar ben je een startbekwame, breed opgeleide leraar basisonderwijs én sportleraar!

Topsport

Groningen: TOPsportstudiestad!

Ben jij topsporter? Wil jij topsport combineren met de studie ALO-pabo? Dan is de Hanzehogeschool Groningen dé plek voor jou. Share your talent. Move the world. Bij ons draait het om jouw talent ontwikkelen en inzetten. Dankzij onze topsportregeling kun je het beste uit je topsportcarrière én maatschappelijke carrière halen en scoor jij in studie én topsport.

Honderden topsporters gingen je al voor, zoals alumna Sanne Meijer, wereldkampioen wakeboarden. "Ik ben zo'n zeven maanden per jaar aan het reizen voor mijn sport. Zonder topsportregeling was het voor mij vrijwel onmogelijk geweest om een studie te volgen. De combinatie van studeren en topsport was soms lastig, maar dankzij de hulp van docenten was het erg goed te doen. Zelfs beter dan verwacht."

Ontdek op Hanze.nl/topsport waarom ons aanbod voor topsporters uniek is in Nederland en kom ook studeren in Groningen: TOPsportstudiestad!

Na je afstuderen

Je wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen je een scala aan functies kunt uitvoeren. Na de lerarenopleiding ALO-pabo kun je natuurlijk ook nog een aanvullende (master)opleiding volgen, bijvoorbeeld gecombineerd met werk.

Beroepen

 • Leraar in het basis onderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of in het vmbo. Je moet hiervoor wel een extra certificaat behalen.
 • Sportleraar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO
 • Educatief medewerker
 • Buurtsportcoach
 • Trainer/coach
 • Outdoor & adventure educator (na het volgen van een bepaalde route binnen de opleiding)
 • Cultuurbegeleider
 • Taalcoördinator

Verder studeren

Wil je doorstuderen? Dan worden er binnen de Hanze verschillende interessante masters aangeboden:

Je kunt ook gebruik maken van de Schakel Garantie waardoor je goed kunt overstappen van de Hanzehogeschool Groningen naar de Rijksuniversiteit Groningen. Hier kan je de masters Bewegingswetenschappen of Pedagogische wetenschappen volgen.
Klik hier voor meer informatie over schakelprogramma's van de Rijksuniversiteit Groningen.

​Jaar 1

 • Lesgeven als kunde
 • Traditionele Sporten (spel, atletiek, bewegen en muziek, turnen, vechtspelen en zwemmen)
 • Rekenen & Wiskunde
 • Didactisch handelen
 • Nederlandse taal
 • Analyseren van het werkveld
 • Stage
 • Praktijkgericht onderzoek

Jaar 2

 • Sportpraktijk
 • Rekenen
 • Kunst & Cultuur
 • Mens & Samenleving
 • Engels
 • Science
 • Stage

Jaar 3

 • Sportpraktijk
 • Rekenen
 • Interactievaardigheden
 • Kunst & Cultuur
 • Mens & Samenleving
 • Nederlands & Engels
 • Science
 • Stage

Jaar 4

 • Stage beroepspraktijk
 • Onderzoek
 • Professionele identiteit

Afstuderen

 • LiO-stage (leraar in opleiding)
 • Profilering
 • Afstudeeronderzoek


{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}