Zwemschool als leerwerkbedrijf

10418-1926.jpg

Binnen de Zwemschool krijgen studenten de kans zich te ontwikkelen. Dit kan in de rol van instructeur of stagiaire.

De instructeur

Een voorwaarde om les te mogen geven binnen de zwemschool is dat een instructeur in het bezit moet zijn van een geldig diploma "lesgever zwem-ABC". Elke instructeur is daarmee ook bevoegd. Tevens volgen de instructeurs enkele keren per jaar een bijscholing om zich zelf ook te blijven ontwikkelen.

De stagiaire

Elk jaar wordt er weer een nieuwe cursus aangeboden voor nieuwe studenten om zich te laten scholen tot "lesgever zwem-ABC". De cursus wordt gegeven volgens de criteria van de NPZ-NRZ en duurt een volledig jaar. In dit jaar lopen de stagiaires, verdeeld over de dagen, mee en nemen gedurende het jaar een steeds prominentere rol aan in de rol van lesgever.

Al met al wordt er in elke rol geleerd. Hierbij kunnen en mogen fouten worden gemaakt. Om die reden stellen we het op prijs dat ouders dan ook feedback geven die bijdragen aan het leerproces van een ieder die werkzaam is binnen de Zwemschool.