‘Leerkrachten zagen de kleuters met sprongen vooruit gaan’

  • Onderwijsproject
Ingrid van Aart

Hoe zorg je dat kleuters gaan bewegen? Hoe moet een gymles voor die doelgroep eruitzien? En wat kun je wel en niet van ze verwachten? Het onderzoek Start(v)aardig creëert een praktische toolbox voor beweegprofessionals die werken met kleuters, vertelt docent-onderzoeker Ingrid van Aart.

‘Veel beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, worden opgeleid om te werken met kinderen vanaf groep 3. Kleuters komen in hun opleiding nauwelijks aan bod. En dat terwijl het heel belangrijk is om de bewegingsvaardigheden van kleuters te stimuleren. Het fundament voor “een leven lang bewegen” wordt in de kleuterleeftijd gelegd. Met Start(v)aardig creëren we concrete handvatten en tools voor het werken met kleuters. We hopen dat die tools beweegprofessionals helpen om aan de slag te gaan met de beweegvaardigheden van kleuters.’ 

De Hanzehogeschool voert Start(v)aardig uit met negen andere organisaties. Wij richten ons op het bewegen op school. Zo hebben we onder meer drie jaar lang kleuters van tien basisscholen in Groningen gemonitord. Bij de laatste meting waren dit maar liefst zeshonderd kinderen!’ 

‘Verder hebben we in 2021 op twee scholen gymlessen georganiseerd voor de groepen 1 en 2. Achttien weken lang kregen de kinderen een uur extra gym per week. Dat was een groot succes. De kinderen keken uit naar hun extra gymles. In die periode zagen de groepsleerkrachten veel kinderen met sprongen vooruit gaan. Bovendien bleek dat ze geen moeite hadden met de structuur van de lessen. Dat was mooi om te zien. Ook kleuters kun je dus best gestructureerd gymles geven.’ 

‘In 2022 doen we nogmaals zo’n reeks gymlessen. Daarna maken we een toolbox voor beweegprofessionals. Daarin zitten de gymlessen, maar bijvoorbeeld ook instructievideo’s voor de oefeningen in de lessen. De kennis die we opdoen in dit project, nemen we bovendien op in de ALO en ALO-Pabo. Studenten krijgen straks dus al tijdens hun opleiding handvatten voor het werken met kleuters. Zo hopen we dat bij steeds meer kleuters een stevig fundament te creëren voor “een leven lang bewegen”. 

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport
  • Onderwijs en Opvoeding