Een veelzijdige toekomst als docent in zowel de klas als de gymzaal

 • Bachelor
 • Voltijd
ALO -Pabo

Lerarenopleiding ALO-Pabo

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
5 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
270 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Gedrag en Maatschappij
 • Sport en Gezondheid

Jij hebt een brede interesse, bent nieuwsgierig, proactief, sportief, creatief en bereid jezelf en jouw leiderschap te ontwikkelen. Het spreekt je aan om een opleiding te volgen waarin je, naast lessen en opdrachten op school, veel tijd doorbrengt in de praktijk. Je bedenkt en organiseert nieuwe activiteiten en wilt de beste zijn in jouw beroep.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn ALO-Pabo

Sla over
 • Kyra Gerritsjans

  Programmamanager ALO-Pabo

  Kyra Gerritsjans
 • Jettie Nieuwenhuis

  Coördinator jaar 1

  Jettie Nieuwenhuis
 • Allard Polak

  Coördinator jaar 2

  Allard
 • Rianne Bansberg- Jurna

  Docent

  Rianne
 • Hindrik Jagersma

  Docent

  Hindrik

Over deze studie

Alle kinderen en jongeren hebben talenten en jij wilt leren hoe je kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van dat talent. Hoe bied je een passende structuur om te leren? Hoe maak je kinderen en jongeren enthousiast voor actief sporten en leer je ze meer over bewegen? Hoe ontwerp je lessen en sportprogramma’s waar ze nieuwsgierig van worden? En hoe zorg je ervoor dat kinderen zich fijn voelen in een groep? Zijn dit vragen waar je meer over wilt weten? Dan is de ALO-Pabo iets voor jou! 

Tijdens je studie ontwikkel je vaardigheden om uitdagingen aan te gaan in de beroepspraktijk en vorm je een brede blik op onderwijs die zichtbaar wordt in je handelen, kennis en houding. Je wordt een echte pionier die meerwaarde kan creëren bij het gezond opgroeien van kinderen en jongeren. 

Met een ALO én Pabo diploma op zak ben je als leraar breed inzetbaar, heb je een goed vooruitzicht op de arbeidsmarkt en nóg meer diversiteit in je beroep. Door de uitgebreide kennis die je tijdens de opleiding opdoet over zowel de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen, ben je een enorme aanwinst voor het onderwijs en scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten! 

Na afronding van het ALO-Pabo programma ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs en sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen. 

Studenten zitten
 • Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Dit ga je doen

Jaar 1

Vanaf de start van de opleiding doe je ervaring op met lesgeven, eerst aan je medestudenten en daarna aan kinderen in het basisonderwijs tijdens je stage. Daarnaast maak je actief kennis met verschillende sporten, verbeter je jouw sportvaardigheden en neem je deel aan de Outdoor Experience in de Ardennen. Je volgt vakken zoals Nederlands en Rekenen-Wiskunde en maakt opdrachten waarin deze en andere vakken onderling met elkaar worden verbonden. Ook is er veel aandacht voor onderwerpen als pedagogiek en didactiek, waar je leert over de ontwikkeling van kinderen en over hoe je die ontwikkeling kunt stimuleren.

Jaar 2

In de hoofdfase van de opleiding ga je jouw kennis en vaardigheden verder verdiepen en verbreden. In jaar 2 ben je twee dagen per week op je stagewerkplek. De eerste helft van het schooljaar is dit in het basisonderwijs en in de tweede helft loopt je stage in de zaal in het Voortgezet onderwijs. Dit vergt veel flexibiliteit waarbij je als student goed moet kunnen schakelen. De andere dagen volg je op de opleiding werk- en hoorcolleges. Naast Nederlands, Rekenen-Wiskunde en pedagogiek en didactiek komen nu ook Natuur & Techniek en Mens & Samenleving aan bod. Daarnaast werk je verder aan de ontwikkeling van je sportvaardigheden. Tijdens de sportlessen werk je aan je eigen vaardigheden én leer je hoe je methodisch didactische principes in de praktijk kunt toepassen.

Jaar 3

In het eerste deel van jaar 3 staat het creëren van een rijke leeromgeving centraal en leer je hoe je een schooldag dynamisch vorm geeft en hoe je verschillende vormen van bewegend leren kunt inzetten. Je loopt 2 dagen in de week stage in de klas in het basisonderwijs, waar je het geleerde direct kunt toepassen in de praktijk. Ook leer je onderzoek doen en werk je aan echte opdrachten waardoor je bijdraagt je aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken. In het tweede deel van het jaar leer je alles over lesgeven in het speciaal onderwijs en ben je ook 2 dagen in de week op je stageplaats in het speciaal onderwijs

Jaar 4 & 5

De afstudeerfase van de opleiding bestaat uit anderhalf jaar. Het eerste jaar van de afstudeerfase toon je je vakmanschap als sportleraar aan en laat je door middel van onderzoek zien dat je impact kan realiseren in de beroepspraktijk. Het laatste half jaar van de afstudeerfase loop je als Leraar in Opleiding (LIO) nog een laatste stage in het basisonderwijs. Aan het einde van deze anderhalf jaar ben je een startbekwame, breed opgeleide leraar basisonderwijs én sportleraar!

Na je studie

Doorstuderen

Je wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen je een scala aan functies kunt  uitvoeren. Na de lerarenopleiding ALO-Pabo kun je natuurlijk ook nog een aanvullende  (master)opleiding volgen, bijvoorbeeld gecombineerd met werk. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor één van de praktijkgerichte masters aan de Hanzehogeschool Groningen: 

 • Master Talentontwikkkeling & Diversiteit 

 • Master Sport- en Bewegingsonderwijs

 • Master Healthy Ageing Professional 

Je kunt ook kiezen voor een master aan de Rijksuniversiteit Groningen, zij bieden bijvoorbeeld de  masters Pedagogische wetenschappen en Bewegingswetenschappen aan. Informeer voor de overstapmogelijkheden bij de desbetreffende opleiding. Het volgen van een opleiding tot schoolleider behoort ook tot de mogelijkheden. 

Aan het werk

Na afronden van de opleiding ALO-Pabo heb je veel verschillende mogelijkheden om in de praktijk aan de slag te gaan. Voorbeelden van functies zijn: 

 • Leraar basisonderwijs
 • Vakdocent sport & bewegen basisonderwijs
 • Docent Lichamelijke opvoeding VO, SO en MBO
 • Educatief medewerker
 • Buurtsportcoach

Door de brede kennis en ervaring die je tijdens de opleiding hebt opgedaan kun je er ook voor kiezen om verschillende functies te combineren. Dit zorgt voor een afwisselende en uitdagende werkweek. 

Vooropleidingseisen

Om ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding ALO-Pabo dien je aan één of meer van de volgende vooropleidingseisen te voldoen en aan de aanvullende eisen van de opleidingen ALO en Pabo.

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Toelaatbaar met eisen t.a.v. 3 vakken

 • Aanvullende eisen

Instroom hoger studiejaar

Instroom in een hoger studiejaar is bij ALO-Pabo alleen mogelijk als je in het bezit bent van een propedeuse van een andere Pabo-opleiding. Dat komt omdat ook hier weer aan de eisen van beide opleidingen voldaan moet worden. De ALO heeft als eis minimaal een propedeuse. Bij de Pabo is alleen instroom in een hoger studiejaar mogelijk met resultaten van een eerdere Pabo-opleiding.

Aanmelden instroomassessement hoger studiejaar is mogelijk tot 1 mei. Je meldt je daarvoor aan via www.studielink.nl. Let op dat je aanvinkt dat je wilt instromen in een hoger studiejaar (Starten in het eerste jaar op Nee zetten).

Naast het instroomassment hoger studiejaar moet ook voldaan worden aan de aanvullende eisen van de ALO en de toelatingstoetsen van de Pabo.

Aanmelding & toelating

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 juni aan voor de studie via Studielink. Om daadwerkelijk met de opleiding te starten moet je vóór 1 september hebben voldaan aan de aanvullende toelatingseisen en alle inschrijfverplichtingen.

Let op: om je aan te melden voor de ALO-Pabo moet je je via Studielink voor de start van de opleiding tegelijkertijd aanmelden voor de ALO én de (reguliere) Pabo. Daarbij moet je aangeven dat je deze opleidingen wilt combineren, deze vraag krijg je gedurende het aanmeldproces te zien. (klik hier voor een screenshot voorbeeld uit Studielink

Aanvullende toelatingseisen 

Voor de opleiding ALO-Pabo gelden de aanvullende toelatingseisen van zowel de ALO als de Pabo: 

 1. Deelname aan de Pabo Landelijke toelatingstoetsen
 2. Deelname aan de Motorische vaardighedentest
 3. Een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding. 

Aanvullende studiekosten

Naast het wettelijk vastgesteld collegegeld moet je rekenen op kosten voor de aanschaf van literatuur, readers en lesmateriaal van ongeveer € 350,- per studiejaar. Ook raden wij je aan om een laptop aan te schaffen. Voor aanvang van je eerste stage moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Kosten hiervoor bedragen ongeveer € 40,-. 

Om deel te kunnen nemen aan de sportpraktijklessen heb je een kledingpakket nodig van ongeveer € 260,- (eenmalig). De cursus Medic First Aid (MFA) behoort tot het lesprogramma van het eerste studiejaar. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 36,-. 

Houd er rekening mee dat er tijdens je gehele opleiding één verplicht kamp is waar kosten aan zijn verbonden: 

 • Outdoor Experience jaar 1: kosten maximaal € 250,-  
  (excl. benodigde materialen) 

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid
Meld je aan via Studielink