Combineer sporten met het leren bewegen en het gezond opgroeien van kinderen

 • Bachelor
 • Voltijd
ALO Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding

Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Education
Credits
240 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid
 • Gedrag en Maatschappij

Zit sport in je bloed? Vind je het leuk om anderen te leren sporten en bewegen? Wil je kinderen stimuleren hun talent te ontwikkelen en bijdragen aan actief en gezond opgroeien van kinderen of een leven lang bewegen met plezier? Dan is de ALO van het Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen, dé opleiding voor jou!

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn de ALO

Sla over
 • Carin Bruining

  Opleidingsmanager

  Carin Bruining ALO
 • Joke van der Wal

  Studieadviseur

  Joke van der Wal
 • Wouter de Groot

  Docent

  Wouter de Groot

Over deze studie

De ALO biedt jou een flexibel studieprogramma. Dit betekent dat we niet alle studenten één vast programma aanbieden, maar dat je zelf meer richting kunt geven aan je studie door verschillende keuzeopties binnen het programma. Je studiecoach helpt jou met het maken van keuzes die passen bij jouw talenten, kwaliteiten en ambities. Een belangrijk onderdeel van het flexibele studieprogramma zijn de Innovatiewerkplaatsen (IWP’s). Innovatiewerkplaatsen zijn fysieke en virtuele plekken binnen de Hanze of in het werkveld waar onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen rondom een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld Actief & Gezond Opgroeien. Tijdens je gehele studie ga je binnen verschillende IWP’s (stage)opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten noemen we challenges. Je werkt in deze IWP-leeromgevingen samen met andere studenten, onderzoekers en het werkveld aan vraagstukken uit de praktijk. Op deze manier werk en leer je dus direct vanaf de start van je studie in de omgeving waarin je na je studie aan de slag gaat!

ALO introductie

ALO
 • Feiten & cijfers

  Benieuwd naar de mening van studenten over deze opleiding? En hoe de opleiding scoort in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere hogescholen? Bekijk de feiten en cijfers op studiekeuze123.nl!

  Ga naar Studiekeuze123

Dit ga je doen

Jaar 1

Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met lesgeven. Eerst aan elkaar en al snel ga je ook lesgeven in het werkveld. Ter ondersteuning krijg je verschillende lessen, zoals lessen Sportpraktijk, waarin je niet alleen je eigen vaardigheid verbeterd, maar ook handvatten krijgt om de sport (leuk en leerzaam) aan te bieden in het onderwijs. 

Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie: gedurende de Outdoor Experience in de Ardennen leer je jezelf beter kennen, maar ook je medestudenten. Tijdens de colleges leer je de ins en outs kennen en maak je actief kennis met verschillende sporten zoals: atletiek, zwemmen, gym/turnen en spel. Daarnaast ga je verschillende IWP's verkennen en start je direct met je eerste challenges. Je gaat hierbij onderzoeken hoe het beroep van sportleraar er in de praktijk uitziet. Hiervoor ga je een week stagelopen in zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het mbo. 

Jaar 2 

In het tweede jaar organiseer en begeleid je sportprogramma’s en –activiteiten in het voortgezet onderwijs, binnen deze onderwijscontext voer je dit jaar ook de challenges uit.  

Je bent één of twee dagen aan de slag in het werkveld binnen een IWP. De andere dagen word je begeleid op de opleiding. Deze begeleiding richt zich op de challenges uit de IWP. Ook volg je diverse (keuze)modules, zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor: 

 • Creëren actieve en gezonde leefomgeving  
 • Healthy Ageing - Lifestyle coach 
 • Sportmonitoring en performance. 
 • Projectmatig Leiderschap 
 • Outdoor & sporttourisme  
 • Move to make a difference 

Er ontstaat op deze manier een wisselwerking tussen leren in de praktijk en terugkoppeling op je opleiding. Je besteedt ongeveer een kwart van de tijd aan sport(lesgeef)vaardigheden. Je krijgt les in vechtspelen, bewegen en muziek, gym/turnen, atletiek, zwemmen, spel (bijvoorbeeld voetbal, basketbal en volleybal) en outdoor. Tijdens de sportlessen werk je aan je eigen vaardigheden én leer je hoe je methodisch didactische principes in de praktijk kunt toepassen. 

In jaar twee behaal je een trainer-coach diploma en neem je deel aan de Watersport Experience.  

Jaar 3

In jaar drie organiseer en begeleid je sportprogramma’s en –activiteiten in het speciaal onderwijs of het mbo. Je gaat binnen deze onderwijscontext één of twee dagen aan de slag in het werkveld met challenges die aansluiten bij deze onderwijscontexten. Aanvullend op de challenges kun je dit jaar kiezen uit keuzemodules zoals: 

 • Stimuleren van zelfregulatie en motivatie 
 • De pedagoog in een aanpalende rol  
 • Internationalisering en culturele diversiteit 
 • Kwetsbare kinderen, leerachterstanden en MRT   
 • Sportbeleid in de praktijk 

In jaar drie neem je verder deel aan de Wintersport Experience en kies je in het laatste semester een minor. Dat kan een minor van de eigen opleiding zijn, maar je kunt je ook verbreden door een minor te kiezen bij een andere opleiding. 

Jaar 4

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Je laat zien dat je een startbekwame sportleraar bent. Dit kun je doen in een door jou gekozen context. In binnen- en buitenland. Het programma is gericht op drie onderdelen: jouw vakmanschap, jouw onderzoekend vermogen en het ontwikkelen van jouw professionele identiteit. Daarnaast werk je in een CoL (Community of Learners) met medestudenten samen om verdieping te zoeken en om met en van elkaar te leren.  

Tijdens je laatste challenges pas je alles toe wat je geleerd hebt op de opleiding en binnen de IWP's: het samenwerken, gebruik maken van inzichten van anderen, het verbinden en verder te durven kijken dan de grenzen van het vak. Je doet dit allemaal om ervoor te zorgen dat jij, de opdrachtgever en het werkveld een positieve impact ervaart van het gedane werk.  

Na je studie

Doorstuderen

Wil je doorstuderen? Dan is onze Master Sport- en Bewegingsonderwijs iets voor jou. Ook kun je binnen de Hanze kiezen voor één van de andere masters, zoals Master Healthy Ageing Professional of de Master Talentontwikkeling & Diversiteit.

Je kunt ook doorstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen, zij bieden bijvoorbeeld de masters Bewegingswetenschappen en Pedagogische wetenschappen aan. Informeer voor de overstapmogelijkheden bij de desbetreffende opleiding. 

Aan het werk

Na het afronden van de ALO kun je als sportleraar aan de slag in het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook bij een gemeente, sportvereniging of sportbond. Voorbeelden van functies zijn: 

 • Docent lichamelijke opvoeding Voortgezet onderwijs 
 • Gymdocent basisonderwijs 
 • Buurtsportcoach 
 • Trainer 
 • Coach  

Na het volgen van de specialisatie Outdoor & Adventure binnen de opleiding kun je ook aan de slag als outdoor & adventure educator. Ook starten veel studenten hun eigen sportonderneming. 

Vooropleidingeisen

Om ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding ALO dien je aan één of meer van de volgende vooropleidingseisen te voldoen en aan de aanvullende eisen van de opleiding.

Toelatingseisen

 • Direct toelaatbaar

 • Aanvullende eisen

Instroom hoger studiejaar

Ben je al in het bezit van een propedeuse van een hbo-instelling of universiteit? Of heb je al een hbo-opleiding voltooid? Dan kun je eventueel instromen in een hoger jaar na het afleggen van een instroomassessment. Als je in Studielink aangeeft dat je wilt instromen in het tweede studiejaar (starten in het eerste jaar op 'Nee' zetten), dan word je automatisch uitgenodigd voor het instroomassessment. 

Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Aanmelding & Toelating

Heb je je definitieve studiekeuze gemaakt, meld je dan vóór 1 juni aan voor de studie via Studielink. Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je vóór 1 september voldoen aan de aanvullende toelatingseisen en alle inschrijfverplichtingen.

Aanvullende toelatingseisen

Voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) gelden de volgende aanvullende toelatingseisen: 

Deelname aan deze onderdelen is verplicht. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je zowel de Motorische vaardighedentest als het SMGO met een positief resultaat afsluiten.
Klik op het betreffende onderdeel voor meer inhoudelijke informatie over de onderdelen.

Om je kans op een succesvolle toelating te vergroten adviseren we je om je zo goed voor te bereiden op de Motorische vaardighedentest. Je kunt hiervoor onze voorbeeldvideo's gebruiken. 

Start studie

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding. 

Aanvullende studiekosten

Naast het wettelijk vastgesteld collegegeld moet je rekenen op kosten voor de aanschaf van literatuur, readers en lesmateriaal van ongeveer € 250,- per studiejaar. Ook raden wij je aan om een laptop aan te schaffen. Voor aanvang van je eerste stage moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. Kosten hiervoor bedragen ongeveer € 40,-. 

Om deel te kunnen nemen aan de sportpraktijklessen heb je een kledingpakket nodig van ongeveer € 260,- (eenmalig). De cursus Medic First Aid (MFA) behoort tot het lesprogramma van het eerste studiejaar. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 36,-. 

Deelname aan keuze-onderdelen zoals minoren, profileringscursussen en extra kampen, kan afhankelijk van je keuze extra kosten met zich meebrengen. Houd er in ieder geval rekening mee dat er tijdens je gehele opleiding drie verplichte kampen zijn waar kosten aan zijn verbonden: 

 • Outdoor Experience jaar 1: kosten maximaal € 250,-  
  (excl. benodigde materialen) 

 • Watersport Experience jaar 2: kosten maximaal € 350,-  
  (afhankelijk van discipline) 

 • Wintersport Experience jaar 3: kosten maximaal € 650,-  
  (afhankelijk van gemaakte keuzes zoals les en materiaalhuur) 

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid
Meld je aan via Studielink