Innovatie werkplaatsen

BIOR.jpg

Tijdens de ALO krijg je elk jaar te maken met stages, of ‘challenges’. Tijdens deze challenges het geleerde toepassen in het praktijk en kun je een blik werpen binnen het werkveld. Op deze manier leer je dus gelijk de omgeving kennen waarin je na je studie aan de slag gaat!

In het eerste jaar ga je verschillende Innovatiewerkplaatsen (IWP’s) verkennen. IWP’s zijn fysieke en virtuele plekken binnen de Hanze of het werkveld waar onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen rondom een specifiek thema. 

Bij het Instituut voor Sportstudies kun je deelnemen aan de volgende IWP's:

Actief & Gezond Opgroeien 
Bij deze IWP zet jij je in voor het recht op een sportieve en gezonde ontwikkeling van ieder kind. Jij brengt de juiste partijen bij elkaar om vragen en problemen in de praktijk aan te pakken. 

Drenthe Gezond
Drenthe Gezond zet zich maximaal in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder laten worden. Het doel? Om 80% van de Drentse bevolking hun gezondheid als (zeer) goed laten ervaren. 

Kennislab BIOR Noord
Bij deze IWP hou jij je bezig met hoe je optimaal gebruik kan maken van de openbare om zo een actieve levenstijl te stimuleren bij jong en oud. Je kijkt hierbij niet alleen naar de fysieke impact, maar ook naar de impact op economisch en sociaal vlak. 

Kracht van Voetbal
Voetbal verbindt. Niet alleen binnen een stadion, maar ook daarbuiten. Binnen deze IWP onderzoek je hoe je met voetbal een leefbaarder, duurzamer en actiever Noord Nederland kunt realiseren.  

Talenthub Noord
Bij Talenthub Noord hou jij je bezig met de ontplooiing van Noord Nederlands sporttalent, waarbij de sporter centraal staat. Samen met professionals uit het werkveld onderzoek jij hoe dit op een duurzame manier kan gebeuren. 

Tijd voor Toekomst
Deze IWP draait het om het leveren van een bijdrage aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen in de regio Groningen. Je kijkt hierbij naar manieren om de schooldagen van kinderen te verrijken. 

Voortgezet Onderwijs in Beweging
VO in Beweging zet zich in om jongeren tijdens hun lesweek te stimuleren tot bewegen. Je kijkt niet alleen naar bewegingsmogelijkheden, maar ook naar hoe het beleid binnen een school aangepast kan worden om hier meer aandacht aan te besteden.