Basiskennis Sportleraar en Lichamelijke Opvoeding

 • Vak
hardlopen.jpg

Als beginnend sportleraar is het belangrijk dat je de basisbeginselen van het vak goed onder de knie krijgt. Bij het vak Basiskennis Sportleraar en Lichamelijke Opvoeding wordt deze kennis doorgenomen, dit noemen we ook de Body of Knowledge (BoK) begeleiding. Tijdens deze colleges leer je meer over het werkveld waar je straks in terecht komt, de taken van een sportleraar in het algemeen en krijg je een beeld van hoe het onderwijs in Nederland eruit ziet. 

De volgende onderwerpen komen tijdens dit vak aan bod:

 • bruikbare communicatiemodellen en -strategieën; 
 • groepsrollen en groepsprocessen; 
 • opvattingen over de mens, lichamelijkheid, opvoeding en samenleving; 
 • kenmerken van beweeg- en sportculturen; 
 • maatschappelijke ontwikkelingen en trends, (in het bijzonder) met betrekking tot bewegen en lichamelijkheid; 
 • het Nederlandse onderwijsstelsel; 
 • het wettelijk kader van het vak lichamelijke opvoeding in de verschillende fasen van het onderwijs (kerndoelen, eindtermen en competenties); 
 • opvattingen over plaats en functie van het vak lichamelijke opvoeding in de verschillende fasen van het onderwijs. 
 • opvattingen over plaats en functie van het vak lichamelijke opvoeding in de school; 
 • de invloed van opvattingen van de school op de vormgeving van het vak lichamelijke opvoeding; 
 • onderwijsconcepten; 
 • pedagogische opvattingen; 
 • theoretische achtergronden omtrent het beïnvloeden van groepsprocessen en conflicthantering in de klas. 

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding
 • Sport en Gezondheid