Sportmedisch geschikheidsonderzoek (SMGO)

Sportstudies gebouw binnen 2.jpg

Om toegelaten te worden tot de ALO zijn deelname aan de Motorische vaardighedentest en een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) verplichte onderdelen van de toelatingsprocedure. Op deze pagina lees je meer over de het Sportmedisch Geschiktheidsonderzoek (SMGO).

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

De opleiding stelt i.v.m. de inhoud van het programma een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek verplicht, om enerzijds risico’s voor de student als gevolg van gezondheidsproblemen te vermijden. Anderzijds om te bepalen of de gezondheidstoestand van de student zodanig is dat een succesvolle studieloopbaan niet gehinderd wordt. 

Nadat je hebt deelgenomen aan de Motorische vaardighedentest ontvang je een oproep voor het SMGO via de administratie van de opleiding. 

Inhoud van het SMGO in het kort: 

  • Wordt uitgevoerd door een sportarts van het Martiniziekenhuis 

  • Het SMGO bestaat uit een screenend orthopedisch, internistisch en neurologisch onderzoek en is specifiek gericht op de belasting van de studie 

  • Duur van het onderzoek is ongeveer 40 minuten 

De kosten bedragen circa € 190,- incl. BTW, zijn voor rekening van de kandidaat, betaling hiervan wordt rechtstreeks voldaan aan het ziekenhuis. 

Naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden er eventueel schriftelijke adviezen gegeven om de fysieke conditie te optimaliseren. De uitslag wordt in de meeste gevallen direct bekendgemaakt. De uitslag omtrent de geschiktheid wordt (zonder medische details) ook aan de directie van de opleiding bekendgemaakt 

Kandidaten die recent (minder dan 12 maanden voor aanvang van de studie) geschikt verklaard zijn via sportmedisch onderzoek bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of Sportmedische Afdeling in verband met toelating tot een andere sportopleiding hoeven niet opnieuw deel te nemen, maar moeten wel het vragenformulier opsturen en een (kopie van het) onderzoeksverslag.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid