'Wat je bij de theorie leert, pas je direct toe in de praktijk'

  • Student aan het woord
HANZE220679 Foto's studenten -ped.ac. opgeleverd-9.jpg

Na haar mbo-opleiding Maatschappelijke zorg (specifieke doelgroepen - persoonlijk begeleider) koos Kim voor de brede propedeuse Pabo Social Work. Ze wou meer leren over kinderen die extra zorg nodig hebben.

'Ik heb gekozen voor de brede propedeuse omdat ik graag in het speciaal onderwijs wil werken. Met deze keuze krijg ik meer achtergrondinformatie over kinderen met gedragsproblemen, verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en heb ik de kans om meer ervaring op te doen met deze doelgroep.' 

'Het is vooral leuk, dat wat je bij de theorie leert, je gelijk in de praktijk uitvoert. Zo kan je zien dat het in de praktijk anders is en dat er niets zo veranderlijker is dan een mens, laat staan een kind. Je verdiept je ongeveer 6 weken lang in een project dat je samen uitvoert met een kind. Zo leer je gelijk hoe het is om contact te hebben met een kind en wat een kind met een bepaalde leeftijd al wel en niet kan. Je krijgt hierdoor een beter beeld van de theorie omdat je het direct toepast.' 

'Aan het einde van het jaar moet je kiezen welke richting je op wilt: Social Work of Pabo Zorg. Ik kies om verder te gaan met Pabo Zorg. Ik wil namelijk heel graag voor de klas staan, hier ligt al sinds jongs af aan mijn hart dus deze keuze is zeker niet moeilijk voor mij.' 

'Ik zou kiezen voor deze opleiding als je een andere maar leuke wijze van onderwijs wilt ervaren, waarin je veel leert en je echt verdiept in de ontwikkeling van een kind. Weet dat je altijd nog een keuze kan maken voor de Pabo Zorg of Social Work.'