'We hebben elke ochtend gedanst'

  • Onderwijsproject
Studenten zingen bij Pedagogische Academie
Pabo

Kim Glastra en Naomi Puma zitten in het tweede jaar van Pabo-zorg. Tijdens module 5 van het eerste jaar kregen zij de opdracht om een storyline uit te voeren en de meiden vertellen graag hoe dat verlopen is.

Kim begint te vertellen: 'Een storyline is een themaweek. Deze week luid je op de eerste dag in met een toneelstukje, zodat de klas gelijk gemotiveerd is om gedurende deze week te werken aan het thema. Wij hadden het thema camping gekozen'.

Wat hebben jullie gedaan?
'Als eerst hadden wij het lokaal versierd met een campingbord en waren wij verkleed als twee animatiemedewerkers. De tafels en stoelen in het lokaal hadden wij allemaal aan de kant geschoven. Toen de leerlingen binnen kwamen waren zij direct enthousiast en super benieuwd naar wat er zou gaan gebeuren.'

Wat gebeurde er dan? 
'Wij vingen de klas bij binnenkomst op als twee animatiemedewerkers. We begonnen de dag met een ochtendgymnastiekdansje, net als op de camping. Daarna namen wij gezamenlijk plaats in een grote kring en vertelden wij onze ''uitdaging'' als animatieteam zijnde. Mijn medestudent en ik deden namelijk net alsof wij heel graag als animatieteam op een camping wilden werken, maar de camping had geen plek voor ons. We vroegen aan de klas hoe we dat volgens hen op moesten lossen.'

Hoe reageerden de leerlingen?
'De leerlingen waren direct enthousiast en begonnen meteen te bedenken hoe wij dit konden aanpakken. Eén leerling kwam zelfs op het idee om zelf een camping te beginnen. Hiermee sloeg zij de spijker op zijn kop, want dit was ook het uiteindelijke doel van de themaweek: een camping ontwerpen zodat wij als animatieteam zelf onze eigen gasten konden vermaken. Hier konden wij dus mooi op inspelen. We hebben elke ochtend met de leerlingen gedanst, in de middag stond het maken van een begroting voor de camping op het programma en later hebben we nog een activiteitenschema gemaakt. We sloten de week af met het maken van een campingplattegrond en wervingsflyers voor aanstaande campinggasten!'

Waarom is juist dit project je het meeste bijgebleven?
'Wat ik vooral geleerd heb is, hoe het is om een week lang een klas te begeleiden. In het eerste jaar loop je één dag stage in de week vanaf maart. Nu moesten wij een hele week stagelopen, gelijk geheel in thema, dus je leert ook hoe je lessen moet koppelen aan het thema. Wij koppelden begrippen aan sociale psychologie. Dit maakte het nog interessanter, want waarom reageren kinderen eigenlijk op een bepaalde manier op jouw gedrag als leraar? Om je hiervan bewust te worden word je automatisch ook bewust van je eigen handelen. Je krijgt in de stageweek een heel andere band met de leerlingen. Een veel betere band. Ze leren je echt kennen en jij leert hen ook op een andere manier kennen. Ook was ik erg verbaasd over hoe enthousiast leerlingen worden als je werkt met een thema. Het is natuurlijk ook veel leuker om te rekenen voor een camping dan gewoon rekensommetjes maken uit je boek.'

'Het was een fantastische stageweek met kinderen die enthousiast bezig waren met leren en naar school gaan, sluit Naomi af.'

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding