‘Ik vind het fijn om uitgedaagd te worden’

  • Student aan het woord
IMG_3597-4.jpg

Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Mijn opa, oma en beide tantes uit hetzelfde gezin geven allemaal les. Zelf geef ik sinds de vierde klas van de middelbare school bijles bij een huiswerkbegeleidingsinstituut.

‘Uitleggen, kennis overdragen, leerlingen verder helpen, dat vind ik heel erg leuk. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verdiepende vakken over leerstoornissen en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Om die reden heb ik ook bewust een halfjaar stage gelopen in het speciaal basisonderwijs. Het is super mooi dat de AOLB dit allemaal biedt!

Ik vind het fijn om uitgedaagd te worden en om feedback te krijgen. Daar leer ik van. Dat ik door mijn stages verschillende soorten scholen heb leren kennen, vind ik echt een verrijking. Mijn LIO-stage die ik vorig jaar heb afgerond, vond ik het mooiste onderdeel van mijn opleiding. Ik kon mijn eigen stijl daar goed ontwikkelen.

Toen ik in Groningen kwam studeren, ben ik gelijk lid geworden van studievereniging ODIOM om medestudenten te leren kennen. ODIOM is dé studievereniging voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de AOLB. De vereniging organiseert sociale en gezellige activiteiten zoals excursies en het introductiekamp voor eerstejaars waar ik mijn studievriendinnen heb ontmoet. Momenteel doe ik een bestuursjaar als Commissaris Onderwijs bij ODIOM. Ik vind het interessant om mee te denken over het onderwijs binnen de AOLB en zo krijg ik een mooi kijkje achter de schermen van de faculteit. Dat is leuk en leerzaam, en een goede voorbereiding op de master Onderwijswetenschappen die ik na mijn bachelor wil gaan doen. Mogelijk kan ik dit combineren met één dag in de week voor de klas staan zodat ik mijn Pabodiploma al in de praktijk kan gebruiken.’