Stage lopen

230337 Foto's AOLB-41.jpg

Bij de AOLB kun je stagelopen op openbare, Protestants-Christelijke en Katholieke basisscholen in Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel. In het eerste studiejaar loop je stage in de bovenbouw, in het tweede jaar in de onderbouw. In het derde jaar mag je zelf kiezen voor een groep en is er ook een mogelijkheid om een halfjaar stage te lopen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.