'Er hoeft maar één kind tussen te zitten dat geholpen is, dan is het al geslaagd'

  • Onderwijsproject
Project_EllaZomerSchool_Pabo-SocialWork.jpg

​​Basisschool De Pendinghe in de stad Groningen wilde in de zomervakantie iets organiseren om de corona-achterstanden van kwetsbare leerlingen in te lopen. Samen met andere studenten zette Ella Groenewoud (20), tweedejaars academische Pabo, een zomerschool van twee weken op.

'We zijn met de directeur van De Pendinghe om tafel gaan zitten. We kregen een budget, daarbinnen hadden we alle vrijheid. Het was heel kort dag. Zelfs in de eerste week waren we nog bezig met de organisatie van de tweede week. Eerst werden de kinderen met een taalachterstand uitgenodigd. Daarna mochten ook andere kinderen meedoen. De animo was heel groot, zo'n 160 kinderen kwamen uiteindelijk naar de zomerschool.' 

'We wilden geen traditionele lessen met rekenen en taal. Die vakken moesten wel 'verscholen' aan bod komen. Twee van ons hielden zich bezig met de onderbouw, twee met de middenbouw en twee met de bovenbouw, waaronder ik. Elke groep had een eigen boek, waaruit aan het begin van de dag werd gelezen en waarover werd gepraat. Na een halfuurtje spelen en fruit eten begonnen de activiteiten. Naar het Scheepvaartmuseum, naar het Forum voor een tentoonstelling over strips, naar workshops door graffiti-kunstenaars en artiesten van Circus Santelli. Er was ook een workshop over aardappels, waar de kids laaiend enthousiast over waren. Ze leerden er dat aardappels uit Amerika komen, hoe ze groeien, hoe je er lijm van maakt en hoe je een kubus maakt van aardappelblokjes.'

'Alle zes zijn we mensen met een hart voor onderwijs. We vulden elkaar prachtig aan vanuit onze eigen interesses. De eerste week hadden we iedere dag bakken regen. We moesten veel omgooien en improviseren. Eén van de leerkrachten haalde stof op en leerde de kinderen kleren naaien. Toen de wijkagent een keer verhinderd was, hadden we in no time vervangers gevonden.'

'Je houdt de kinderen van de straat en zorgt dat ze zich niet vervelen. Ouders die meehielpen leerden andere ouders kennen. Dat is allemaal goed voor de verbondenheid in de wijk. Van alle kinderen hoeft er maar één tussen te zitten die geholpen is, dan is het al geslaagd. Ik kreeg allemaal knuffels op de laatste dag. Dat was echt prachtig.'

'Ik zou het erg leuk vinden als we volgend jaar ook studenten van andere studies kunnen betrekken. Je hebt naast de Pabo óók lerarenopleidingen op het Conservatorium, de dansacademie en in het sportonderwijs. Ik hoor dat er plannen zijn voor een Hanze Educatie Academie waar alle die disciplines gaan samenwerken om innovaties in het onderwijs te realiseren. Dat zou voor een volgende zomerschool fantastisch zijn!'

'Het was een onvergetelijke tijd! Je wordt in het diepe gegooid. Je moet dingen organiseren, mensen bellen. Tijdens stages kun je altijd terugvallen op je mentor. Nu ben je zélf hoofdverantwoordelijk. Dat was ongelofelijk leerzaam!'

De Academische Pabo is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de noordelijke Pabo's: Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding