Afstuderen

HANZE-21_Diplomering Master T&D-58.jpg

In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor ‘een eigen klas’ en je het afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar vul je met onderdelen uit het keuzesemester. Hierin is heel veel mogelijk!

Zo kun je je verder verdiepen in onderwerpen als Onderwijsontwerp of Kunst & Cultuur. Of vakleerkracht worden en je certificaat Bewegingsonderwijs of Muziekspecialist halen. Ook kun je je meer verdiepen in het werken met speciale doelgroepen in de minor Gedrag en Leren. Je kunt ook kiezen voor een minor uit het grote aanbod van de Hanzehogeschool. Het is zelfs mogelijk om een minor bij een andere hogeschool in Nederland te volgen of in het buitenland. De keuze is aan jou!

Aan het einde van je opleiding toon je aan dat je startbekwaam bent en professioneel kunt functioneren. Je verantwoordt je aanpak en je handelen vanuit theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen. Je hebt een eigen visie en kunt die goed onderbouwen en verwoorden. Je bent in staat om je kennis en inzichten toe te passen in allerlei situaties en je kunt problemen uit de beroepspraktijk doeltreffend oplossen. Vanaf dit moment ben je een startbekwame leraar die zijn professionele loopbaan in het onderwijs kan beginnen!

Bekijk hieronder de afstudeerfilmpjes:

Afstudeerfilmpjes Pabo

Ilona still.png

Afstudeerfilmpjes Pabo

Still filmpje afstuderen Pabo.png

Doorstuderen

Na de Pabo kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk, en aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator of intern begeleider. Daarnaast behoort het volgen van een opleiding tot schoolleider tot de mogelijkheden. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de master Talentontwikkeling & Diversiteit op T alentontwikkeling & Diversiteit | HG (hanze.nl)