Student legt andere student iets uit 2022.jpg

Talentenkracht

Talentenkracht is bedoeld voor studenten en docenten in educatieve opleidingen, voor leraren in alle vormen van onderwijs, en voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over het stimuleren van talentvol gedrag bij leerlingen.

Van 2006 tot 2016 is er gewerkt aan het landelijk project TalentenKracht. In dit onderzoek is er gekeken naar talenten van leerlingen op het gebied van wetenschap en techniek én naar talenten van leerkrachten om leerlingen uit te dagen. In de jaren na de afronding van het TalentenKracht project, zijn de geformuleerde ‘TalentenKracht-principes’ breder getrokken en inmiddels zijn deze verweven in het onderwijs op de Hanze Educatie Academie van de Hanzehogeschool. Het is een van de onderleggers in het nieuwe curriculum dat sinds 2021 wordt gebruikt. 

Contact