Talentgericht werken

Theoretische kennis is belangrijk, maar het is nog belangrijker om hiermee aan de slag te kunnen in de praktijk. De vertaalslag kunnen maken van de theorie naar het werken met talenten van leerlingen, jezelf en van collega’s is hierbij essentieel.

De 5 principes van TalentenKracht 

Bij het geven van talentgericht onderwijs zijn er vijf principes van TalentenKracht waar we rekening mee houden.    

  1. Iedereen is talentvol, mits talentvol benaderd.  
  2. Leerlingen zijn nieuwsgierig en hebben van nature een onderzoekende houding. 
  3. Het is belangrijk als leerkracht talenvol gedrag van leerlingen te herkennen en ernaar te handelen. 
  4. De leerkracht kan talentexpert worden en is daarmee een belangrijke motor achter de ontwikkeling van leerlingen.  
  5. Iedereen leert het beste door voorbeelden te zien. 

Rol van de leerkracht 

De leerkracht helpt leerlingen zelf kennis te ontdekken en te construeren, zaken te onderzoeken en te beredeneren hoe iets kan. Als leerkracht heb je daarvoor een aantal pedagogisch-didactische strategieën ter beschikking, namelijk: 

  1. Ruimte bieden, door bijvoorbeeld vragen stellen

  1. Structuur bieden, door bijvoorbeeld de wetenschappelijke methode

  1. Adaptieve ondersteuning, door bijvoorbeeld scaffolding

Zelfevaluatie instrument Talentgericht werken

Door op een bepaalde manier vragen te stellen, de wetenschappelijke methode en scaffolding te gebruiken kunnen talentmomenten ontstaan.  
Bij het begeleiden van normaal begaafde en excellente leerlingen is het goed om te weten dat de rol die je als leerkracht aanneemt bij het stimuleren van talentvol gedrag soms net iets anders moet zijn.
Ook in het speciaal basisonderwijs kunnen leerkrachten talengericht werken. Er zijn verschillende scholen in het speciaal basisonderwijs die deelnamen aan  onderzoek, waarbij verschillende ervaringen zijn opgedaan. 

Bekijk ook onze autisme-projecten

Overige interessante links: