Talent

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-9.jpg

Talent is een breed begrip. Wat bedoelen we als we het hebben over ‘talentvol gedrag’? Gaat het over excellent presterende leerlingen of alle leerlingen? Heeft iedereen talent?

Je kunt hierover verschillende ideeën hebben. Wij zien talent als iets dat continue in ontwikkeling is. Talent is het potentieel van het kind om zich te ontwikkelen tot een bepaalde mate van excellentie in een bepaald domein. Het gaat om excellentie in vergelijking met leeftijdsgenoten of in vergelijking met jezelf op een eerder tijdstip. Dit potentieel is te zien in het gedrag van leerlingen en dat noemen we talentvol gedrag.  

Talentvol gedrag kan zich uiten in verschillende eigenschappen: 

  • Nieuwsgierigheid 
  • Enthousiasme 
  • Exploratie 
  • Verwondering 
  • Creativiteit 
  • (Kritisch) nadenken 
  • Probleem oplossen 
  • Redeneren
  • Verbanden leggen 

Met andere woorden: het kind dat talentvol gedrag laat zien is aan het denken (cognitief), maar laat dit ook zien in emoties en motivatie voor het onderwerp. We gaan er hierbij vanuit dat talent ontluikt en zich ontwikkelt uit de interacties tussen het kind en de thuis- en schoolomgeving, in een bepaalde context. Het kind en de omgeving zijn niet onafhankelijk van elkaar, maar creëren elkaar. “Talent zit niet ‘in’ een leerling, leerkracht of taak, maar ontstaat ter plekke in een dynamische interactie tussen de drie aspecten” (Veenker, Steenbeek, Van Dijk & Van Geert, 2017). Hieronder is de talentendriehoek weergegeven, waaruit duidelijk wordt dat er drie componenten zijn die elkaar beïnvloeden. Drie componenten die van belang zijn bij talentgericht werken. De beïnvloeding gebeurt continue en levert op elk moment een andere uitkomst op; over tijd ontwikkelt de leerling zich. Als leerkracht heb je dus een belangrijke invloed op de ontwikkeling (en het leren) van leerlingen.