Keuzesemester

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-8.jpg

In het vierde studiejaar van de Pabo heb jij voor 30 EC de ruimte om één semester eigen keuzes te maken voor de invulling van jouw studie. Zo kun je kiezen voor een interne minor op de Pedagogische Academie, een stage of studie in het buitenland, een zelf samengesteld pakket of een minor bij een andere opleiding. De keuze is enorm!

PA-minoren

Met een interne minor kun je je verdiepen in een specifiek onderwerp binnen jouw vakgebied. Deze minoren bieden jou de kans om eigen accenten te leggen binnen jouw vakgebied. Binnen de Pedagogische Academie (PA) is er een aanbod welke perfect aansluit bij jouw ontwikkeling als leerkracht:

Inschrijving
Klik hier voor meer informatie over het inschrijven op de pabo minoren voor je keuzesemester en de bijbehorende cursuscodes. Dit betreft informatie van onze eigen aangeboden minoren.

Inschrijven op minoren kan vanaf 9 mei in OSIRIS. Heb je vragen over hoe je je moet inschrijven in OSIRIS? Kijk dan hier voor een werkinstructie.

Zelf samengesteld pakket

Je kunt ook zelf een pakket van keuzeonderwijs maken met onderwijs van binnen en/of buiten de opleiding. Zo kun je meewerken aan een project voor een echte opdrachtgever; bijvoorbeeld bij het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving of één van de andere lectoraten van de Hanzehogeschool of voor een basisschool via het Honours Talentprogramma (je krijgt dan begeleiding van honourstalent docenten en neemt deel aan de bijeenkomsten).

Daarnaast biedt de Hanze ook tal van keuzemogelijkheden. Deze keuzes zijn in Osiris te vinden door te zoeken in de onderwijscatalogus op 'keu' bij het veld keuzeonderwijs. Een overzicht van de keuzemogelijkheden en de bijbehorende Osiriscodes kun je vinden in de curriculumtabellen. Bij de beschrijving in Osiris staat voor wie het vak geschikt is en wat de toegangseisen zijn.

In paragraaf 4.1 in de Onderwijs- en Examenregeling vind je waaraan jouw 'zelf samengestelde pakket' moet voldoen. Je moet vooraf toestemming vragen aan de examencommissie voor dit pakket. Je kunt dit doen door het verzoekformulier naar de examencommissie te mailen met daarin je voorstel voor het pakket en je motivatie.

HG-minoren

Door te kiezen voor een HG-minor kun je je verbreden. Klik hier voor een overzicht van alle minoren die binnen de Hanzehogeschool worden aangeboden. Je kan ook kijken op hanze.nl bij de verschillende instituten onder 'opleidingen' of in Osiris.

Inschrijven voor een minor kan vanaf begin mei via Osiris. Houd mededelingen rond die tijd in de gaten voor de precieze datum. Let goed op wanneer de minor wordt aangeboden. Houd hier rekening mee in je studieplanning. Deadlines voor alle inschrijvingen vind je op de pagina's van Osiris en op hanze.nl. Je kunt pas meedoen na goedkeuring van je studieloopbaanbegeleider.

Kies op Maat minoren

Naast interne en HG-minoren kun je ook een minor doen bij één van de andere hogescholen in Nederland. Hiervoor ga je naar de website kiesopmaat. Nadat je een keuze hebt gemaakt vul je hier de leerovereenkomst in. Om deze minor te mogen volgen, moet je toestemming vragen aan de examencommissie van de Pedagogische Academie. Hiervoor vul je het 'verzoekformulier examencommissie' in waarop je aangeeft waarom je deze minor wilt doen (motivatie). Dit stuur je samen met de leerovereenkomst en een studievoortgangsoverzicht naar de examencommissie, e-mail: [email protected]. Na goedkeuring ondertekent de examencommissie de leerovereenkomst en stuur jij deze op naar de hogeschool waar jij de minor wilt gaan doen.

Planning van je keuzesemester

Let goed op wanneer een minor en/of keuzeactiviteit van jouw keuze wordt aangeboden; in het eerste semester of in het tweede semester. Pas zo nodig je studieplanning hier op aan! Bij te weinig aanmeldingen kan het zijn dat een minor of module niet wordt aangeboden.