Muziek & cultuureducatie

  • Minor
HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-1.jpg

Muziek & cultuureducatie

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding

De wereld zit vol muziek! Muziek raakt mensen. Muziek zorgt voor plezier, energie en ontspanning. Het is luisteren, zingen, spelen, dansen, vastleggen en creëren om zo je eigen talenten te ontdekken. Iedereen is muzikaal, op wat voor manier dan ook. Voor kinderen is muziek belangrijk. Door middel van muziek leren kinderen zich uiten en samenwerken. Hun inlevingsvermogen wordt gestimuleerd, maar muziek kan ook helpen bij de verwerking van andere leerstof.

Over deze minor

Waar gaat de minor Muziek en cultuureducatie over?
Sinds 2014 is de landelijke stichting Méér Muziek in de Klas actief, met als erevoorzitter Koningin Máxima. Steeds meer basisscholen onderschrijven het belang van muziekonderwijs. Overal in het land worden convenanten ondertekend waarin het onderwijs met diverse partijen afspraken maakt om ervoor te zorgen dat kinderen weer structureel muziekonderwijs krijgen. Ieder kind heeft recht op goed muziekonderwijs op de basisschool. De behoefte aan goed geschoolde leerkrachten muziek en vakspecialisten muziek is dan ook groot.

De Pabo's van de Hanzehogeschool en die van de NHL Stenden bieden gezamenlijk met ingang van september 2019 een minor aan voor studenten van een lerarenopleiding basisonderwijs. Deze minor leidt op tot een goede vakspecialist muziek en geeft daarmee verdieping en verbreding ten opzichte van het reguliere programma muziek op de Pabo. Je leert in de minor om kwalitatief goede muzieklessen te verzorgen, maar er is ook aandacht voor de coachende rol als vakspecialist muziek en de coördinerende rol als cultuurcoördinator. Je wordt opgeleid om een spil te zijn binnen een basisschool als het gaat om muziekonderwijs en cultuuronderwijs.

In een stad waar alles om muziek draait, kan binnen deze minor een samenwerking met het Prins Claus Conservatorium en de onderzoeksgroep Kunsteducatie niet ontbreken. De samenwerking tussen deze twee partijen en de beide pabo's leidt tot een programma op hoog niveau waarbij het vak muziek vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. In het programma is er veel aandacht voor de muzikale, pedagogische en didactische vaardigheden van studenten, maar ook het ontwerpen van onderwijs en de borging van muziek- en cultuuronderwijs binnen een school vormen cruciale onderdelen. Kortom, na het volgen van deze minor ben je in staat om als muziekspecialist op een basisschool aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat kinderen goed muziekonderwijs krijgen. 

Leerdoelen
1.    Binnen deze minor verdiepen de studenten zich in de zes domeinen van muziek, namelijk zingen, muziek maken, bewegen, luisteren, vastleggen en  improviseren/ componeren. Per domein tonen studenten aan op welke wijze zij de (basis)kennis en vaardigheden van het vak muziek beheersen.
2.    Door het inzetten van de eigen instrumentale- en vocale vaardigheden zorgen de studenten voor een rijke muzikale leeromgeving op de stageschool.
3.    De student leert hoe hij op een basisschool muzieklessen ontwerpt en hoe een doorlopende leerlijn muziek te ontwikkelen en borgen.
Aan het eind van deze minor is er voor de student de mogelijkheid om het certificaat Vakspecialist Muziek te behalen. Daarnaast is het voor de student mogelijk om het certificaat Intern Cultuur Coördinator (ICC'er) te behalen.

Doelgroep
Deze minor is te volgen voor iedere student die met goede gevolgen de muziekprogramma's uit eerdere Pabo-jaren heeft afgerond.

Instapvoorwaarden
Voor deze minor wordt een kort gesprek gehouden, waarin ook wordt gekeken naar de geschiktheid van de student. Na inschrijving voor deze minor zal één van de docenten contact met je opnemen voor het inplannen van dit gesprek. 

Startdatum
Je kunt de minor volgen in periode 1.

ECTS Onderwijs­catalogus
Je vindt deze minor van de Pedagogische Academie ook terug in de ECTS Onderwijs­catalogus.

Minor muziek.png

Voor je kunt beginnen

Bijzonderheden

  • Je staat ingeschreven bij een voltijd opleiding tot Leraar Basisonderwijs en bent in het bezit van een propedeuse lerarenopleiding basisonderwijs. We adviseren je de minor met zo min mogelijk studieachterstand te starten: we gaan er vanuit dat je 100% beschikbaar bent.
  • Je hebt alle leeruitkomsten muziek uit voorgaande Pabo-jaren voldoende afgerond.
  • Iedere student start op zijn eigen niveau. Om het startniveau te bepalen vindt een kort gesprek plaats. Na inschrijving zal één van de docenten contact met je opnemen over het inplannen van het gesprek.
  • NB: het kunnen bespelen van een muziekinstrument is geen vereiste.
    Zie voor meer informatie over de inhoud, de stage en de instaptoetsen Osiris.

Veelgestelde vragen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor