Gedrag en leren in het speciaal onderwijs

  • Minor
Ad PEP - Hero.jpg

Gedrag en leren in het speciaal onderwijs

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari
Locaties
Groningen
  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding

Passend onderwijs vraagt veel van de leerkracht. Wat heb jij nodig om goed om te kunnen gaan met de diversiteit aan onderwijsbehoeften in de klas? De minor beschouwt diversiteit als vanzelfsprekend en neemt dit gegeven tot uitgangspunt van goed onderwijs. Goed onderwijs waarin alle kinderen tot bloei komen en in hun ontwikkeling worden gestimuleerd.

Over deze minor

In de minor vragen we ons af: hoe kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen en wat is daarvoor nodig in het onderwijs? Concreet betekent dit dat je verschillende modules op de pabo krijgt, stage loopt in het speciaal (basis) onderwijs én in een project groep werkt aan een vraagstuk ten behoeve van echte, relevante vraagstukken. Kortom: een zeer gevarieerde, toegepaste minor welke samen met het werkveld speciaal voor pabostudenten in Noord-Nederland gemaakt is.

Waar gaat de minor gedrag en leren over?

Je gaat in deze minor aan de slag met het aanscherpen van je eigenvaardigheden, houding en kennis. Met de module ontwikkelingspsychopathologie verdiep je je kennis in leer-, en gedragsstoornissen. Zo leer je nog beter aan te sluiten bij de (onderwijs)behoeften van de leerlingen door te kijken en te onderzoeken wat de leerling nodig heeft, waar jij de leerling in kan ondersteunen en wat de leerling van jou als zijn/haar omgeving vraagt om zich te kunnen ontwikkelen. Ook onderwerpen als echtscheiding, kindermishandeling en cyberpesten komen hierbij aan bod. Daarnaast ga je aan de slag met een onder andere een training oplossingsgericht coachen. Deze oplossingsgerichte manier van begeleiden wordt steeds meer ingezet in het onderwijs en richt zich op het voorkomen van problemen. Als zich toch lastige situaties voordoen ga je samen met de leerling op zoek naar een geschikte aanpak.

Leerdoelen

Het aanscherpen van vaardigheden en kennis rondom vraagstukken die je zowel bij passend onderwijs als in het speciaal onderwijs (SO en SBO) tegen zult komen. Deze minor kan je helpen in het keuze proces om je loopbaan in het reguliere of speciale onderwijs te starten. De minor is ook heel geschikt voor studenten die waarschijnlijk in het reguliere onderwijs willen werken maar zich wel beter willen voorbereiden op de grote diversiteit in de klas. Ook studenten die mogelijk in de toekomst zich verder willen ontwikkelen als gedragsspecialist (middels vervolgstudies) kunnen met deze minor een mooie start maken.

still2.jpg

Voor je kunt beginnen

Doelgroep

De minor gedrag en leren staat open voor vierdejaars studenten van de Pabo. Ook wordt de minor aangeboden via Kies Op Maat.  

Instapvoorwaarden

  • Afronding stage jaar 2.
  • Propedeuse behaald.

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding