Leergang bewegings­onderwijs

  • Minor
cute-perky-preschooler-boy-having-fun-on-outdoor-p-2021-09-04-05-19-46-utc.jpg

Leergang bewegingsonderwijs

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding

Kinderen met plezier leren bewegen, de sociaal emotionele ontwikkeling binnen bewegen, de motorische vaardigheden en vitaliteit onder kinderen hebben allemaal te maken met bewegingsonderwijs. Heb jij hier affiniteit mee en spreekt jou dit aan, dan is de minor bewegingsonderwijs echt iets jou!

Over deze minor

Waar gaat de minor bewegingsonderwijs over?
De minor bestaat uit 2 blokken die achter elkaar gevolgd worden, daarnaast werk je aan Bewegen in de schoolomgeving (BISO)

Blok 1, Het aanbieden van bewegingsactiviteiten
Het eerste blok 1 heeft als thema: "het aanbieden van activiteiten". Je leert hier verschillende eenvoudige bewegingsactiviteiten aan te bieden. Daarnaast leer je hoe deze activiteiten aan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen gepresenteerd en georganiseerd moet worden. De volgende aspecten komen aan bod:
•    inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
•    volgorde binnen de leerlijnen;
•    differentiatie van bewegingsthema's;
•    20 stagelessen in groepen 3 t/m 8

Blok 2, Bewegen op verschillende niveaus
Het lesgeven in het vak Bewegingsonderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van uitdagende en veilige bewegingssituaties voor kinderen. Kinderen moeten tijdens de lessen ook motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief op hun niveau kunnen leren. In blok 2 ligt het accent daarom op het leren en laten leren van kinderen in bewegingssituaties op verschillende niveaus. Daarnaast zoek je de verdieping in je eigen visie op bewegingsonderwijs. Wat vind jij belangrijk binnen de context bewegen en waar sta jij voor als bewegingsdocent.

•    Reguleren van het onderwijsproces;
•    Observeren, leerdoelen, leerhulp;
•    Aanvaardbare risico's en veiligheid;
•    20 stagelessen in groepen 3 t/m 8

Bewegen in de schoolomgeving (BISO)
Naast het verzorgen van een verantwoord beweegaanbod tijdens de lessen bewegingsonderwijs, is de vakspecialist mede verantwoordelijk voor het beweegaanbod in de school buiten de muren van de gymzaal/het sportveld. Je bent een aanjager in 'bewegen in de schoolomgeving', organiseert verschillende BISO activiteiten en presenteert deze in een portfolio.

•    Positieve gezondheidseffecten benadrukken
•    Samenwerking met gemeente, buurt- en sportverenigingen
•    Bevorderen van sportdeelname
•    De schooldag gebruiken om op bewegende wijze actief te leren

Leerdoelen
Na het volgen van deze minor:
•    ben je in het bezit van twee certificaten die toegang geven voor het afrondende blok (vakspecialist bewegingsonderwijs basisschool) na je opleiding;
•    kun je lessen bewegingsonderwijs en bewegingsactiviteiten inrichten, instrueren en organiseren aansluitend op de actuele bewegingscultuur voor groep 3 t/m 8;
•    heb je kennis van: ongevallen en veiligheid, (vak)onderwijsconcepten en planning, bewegen in andere contexten, collegiale consultatie, motorische remedial teaching;
•    kun je leerdoelen formuleren, differentiëren en leerhulp bieden binnen bewegingssituaties;
•    kun je bewegingsgedrag observeren en bewegingssituaties reguleren;
•    ben je in staat een eigen visie op bewegingsonderwijs te ontwikkelen;
•    kan je een passend 'bewegen in de schoolomgeving' aanbod presenteren
•    kan je een brug slaan tussen het bewegen in de gymzaal en bewegen in de schoolomgeving 

Doelgroep
De minor bewegingsonderwijs staat open voor vierdejaars studenten van de Pabo.

ECTS Onderwijs­catalogus
Je vindt deze minor van de Pedagogische Academie ook terug in de ECTS Onderwijs­catalogus.

Bewegingssss.png

Voor je kunt beginnen

Instapvoorwaarden

  • Je dient ingeschreven te staan bij de Pedagogische Academie (vierdejaars of derdejaars i-stroom), bij de Hanze of NHLStenden.
  • Je hebt geen studieachterstand (180 ec vierdejaars, 150 ec derdejaars) of in overleg m.b.t. studiebelasting.
  • Studenten van de NHLStenden kunnen zich inschrijven via Kies op maat.
  • Voor toelating tot de Minor Leergang Bewegingsonderwijs wordt een toelatingsgesprek gehouden. Na toelating ondergaan studenten een Basis Sportmedische Keuring (c.a. 100 euro).

Startdatum
De minor start in augustus/september en loopt tot begin februari. De studielast is 200 uur per blok, inclusief contacturen en stages en 100 uur aan BISO.

Aantal EC
De minor bestaat uit 30 EC.
Blok 1: 12 EC
Blok 2: 12 EC
Bewegen in de schoolomgeving: 6 EC

Bijzonderheden
•    Deelname aan deze minor vereist een goede basisfitheid en een aantal basisvaardigheden met betrekking tot bewegen. Een 'basis sport medisch onderzoek' is vereist voor deelname aan de Minor.
•    Lichamelijke beperkingen maken een succesvolle afronding onmogelijk.
•    Gedurende de opleiding loop je stage bij een vakleerkracht en neem je deel aan de lessen op de pabo.

 

Veelgestelde vragen

Contact

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor