Boeken in de klas

  • Minor
HANZE220679 Foto's studenten -ped.ac. opgeleverd-1.jpg

Boeken in de klas

Niveau
Minor
Taal
Nederlands
Credits
30 ECTS
Startmaanden
Start: september
Locaties
Groningen
  • Onderwijs en Opvoeding

Boeken kunnen een bijdrage leveren aan een nieuwsgierige en open blik op de wereld. Enthousiaste leerkrachten met kennis van zaken kunnen op de basisschool het verschil maken tussen lezers en niet-lezers.

Over deze minor

Waar gaat de minor Jeugdliteratuur over?
Boeken kunnen een bijdrage leveren aan een nieuwsgierige en open blik op de wereld. Enthousiaste leerkrachten met kennis van zaken kunnen op de basisschool het verschil maken tussen lezers en niet-lezers. Ze kunnen hun leerlingen aan hun lippen laten hangen wanneer ze voorlezen uit een spannend of aangrijpend boek. Ze kunnen een geschiedenisverhaal tot leven brengen door te vertellen en ze kunnen kinderen het beslissende boek aanreiken.

Kinderen op de basisschool hebben meer dan ooit behoefte aan zulke leerkrachten. Leerkrachten die het belang van voorlezen en vertellen onderschrijven en kennis van goede kinder- en jeugdboeken bezitten en daarmee bij kunnen dragen aan het leesplezier en de leesvaardigheid van hun leerlingen. Een goede leesvaardigheid is voor kinderen van cruciaal belang om te komen tot goede schoolprestaties en een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven later.

Natuurlijk heb je in de eerste jaren van de opleiding al kennis gemaakt met je rol als leesbevorderaar. In deze minor krijg je echter nog meer handvatten aangereikt om je eigen leesplezier te (her)ontdekken en hoe je dat over kunt dragen naar leerlingen in de basisschool. Je vergroot jouw kennis van jeugdboeken en wat je daarmee in de klas kunt bereiken. Je gaat jeugdboeken lezen van verschillende genres en deze met docenten en medestudenten bespreken.

Je voert praktijkopdrachten uit en maakt een leesplan voor je stageschool waarmee je het landelijk certificaat leescoördinator Pabo-variant kunt behalen.
Je werkt aan je vaardigheden in (interactief) voorlezen en vertellen en weet deze te integreren met andere vakken en ontwikkelingsgebieden, en aan de vaardigheid om gesprekken te voeren met kinderen rondom kinderboeken.

Je volgt masterclasses: vertellen, illustreren, dramatiseren en werken met poëzie.

Je onderzoekt met docenten en medestudenten welke middelen je in kunt zetten om alle leerlingen, dus ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte of onwillige lezers, te stimuleren om te lezen en te helpen bij het vinden van geschikte boeken.
Je onderzoekt ook hoe je jeugdboeken in kunt zetten bij algemene thema's en bij specifieke thema's, zoals burgerschap of rouwverwerking.
Je maakt kennis met instanties buiten de school die zich bezig houden met leesbevordering, zoals de Bibliotheek op School, CPNB, Stichting Lezen, De Schoolschrijver, Het Kinderboekenmuseum in Den Haag, De Schrijverscentrale en School der Poëzie.

Met dit alles heb je dan alle bagage in huis om het lezen op jouw toekomstige werkplek op de kaart te zetten!


Doelgroep
Voor iedere Pabo-student die wil leren hoe lezen centraal kan staan in de klas. Voor iedere student die een goede leerkracht wil worden en een bijdrage wil leveren aan het gezond opgroeien van kinderen en het terugdringen van laaggeletterdheid. Voor iedere student die later herinnerd wil worden als de leerkracht aan wier en wiens lippen je hing en die dat beslissende boek aanraadde.

Startdatum
Semester 2 in studiejaar 2022 - 2023
Semester 1 in studiejaar 2023 - 2024
 

Aantal EC
In totaal behaal je 30 ects:
10 EC: Programma Leescoördinator Pabovariant (landelijk programma Stichting Lezen, aangevuld met enkele onderzoeksopdrachten, bijvoorbeeld naar de leesomgeving)
10 EC: leesdossier en kennis van de jeugdliteratuur
5 EC: vaardigheden voorlezen, vertellen, gesprekken voeren
5 EC: werkvormen kinderboeken


ECTS Onderwijs­catalogus
Je vindt deze minor van de Pedagogische Academie ook terug in de ECTS Onderwijs­catalogus.

Voor je kunt beginnen

Instapvoorwaarden

  • Het is wenselijk dat je alle vakken van jaar 1 en 2 voor Nederlands met een voldoende afgesloten hebt en dat je de kennisbasistoets Taal gehaald hebt.
  • Je hebt je propedeuse behaald. 
  • Je bent bereid om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten en veel jeugdboeken te lezen (zo'n 30).
  • Je hebt een stageschool waar je opdrachten uit kan voeren en waar je een leesplan voor mag schrijven. Dit kan je LIO-school zijn, als je de minor na je LIO-stage doet of als je al contact hebt gelegd met de school voordat je je LIO-stage doet. Het kan bijvoorbeeld ook de school zijn waar je je derdejaarsstage hebt gedaan. De school hoeft jou niet te beoordelen.


Bijzonderheden
Je kunt het certificaat Leescoördinator Pabo-variant halen.
Je kunt overwegen om je LIO-onderzoek te koppelen aan een leesbevorderingsonderwerp.
Je kunt overwegen om voorleesvrijwilliger te worden bij gezinnen waarin voorlezen niet vanzelfsprekend is (via Humanitas).


Literatuur:
Chambers, A. (2012). Leespraat. Leidschendam: NBD Biblion
Walta, J. (2022, 7e druk). Open Boek. Handboek leesbevordering. Eindhoven: De Boekenberg
Downloads materiaal Stichting Lezen (wordt in bijeenkomst 1 aangegeven)
Diverse kinderboeken (zelf aanschaffen of lenen in de bibliotheek; wordt in bijeenkomst 1 aangegeven)

Veelgestelde vragen

Contact

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dory Hofstede via e-mail: [email protected].

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan voor deze minor