Stage lopen

HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-18.jpg

Een belangrijk onderdeel van de opleiding tot leraar basisonderwijs is het stage lopen in de praktijk. Je brengt dan de theorie uit de colleges direct mee in de praktijk, en je versterkt je eigen onderwijspraktijk door het toepassen van de theorie.

• Jaar 1, Oriënteren tijdens je propedeuse: In het eerste semester loop je een snuffelstage met een medestudent uit jaar 2 of 3. In het tweede semester ben je een dag in de week op je stageschool, in een duo samen met een medestudent. Je bent daarnaast ook twee keer een volledige week op de school aan het werk.
• Jaar 2, Start van de hoofdfase: Gedurende het hele jaar ben je verbonden aan een school waar je één dag in de week stageloopt. In het eerste semester ben je twee keer een volledige week op de school aan het werk.
• Jaar 3, Hoofdfase verdiepen: Om je ervaring te verdiepen en je vaardigheden te oefenen, ben je het hele jaar twee dagen in de week op je stageschool.
• Jaar 4, Eindfase LiO (leraar in opleiding): Om aan te tonen dat je als startbekwame leerkracht aan het werk kan, loop je gedurende een semester je LiO-stage. Dit bestaat uit twee en een halve dag alle taken rond onderwijs voor een groep leerlingen uitvoeren én het doen van praktijkgericht onderzoek voor de school.

In je stage word je begeleid door een coach (de groepsleerkracht) en krijg je bezoek van een werkplekbegeleider (docent van de Hanze). Zij begeleiden jou in je ontwikkeling tot startbekwame leerkracht.

Het stagebureau van de Pabo heeft met veel verschillende scholen contact. Dit zijn scholen in het regulier basisonderwijs, maar ook gespecialiseerd onderwijs, praktijkonderwijs of de onderbouw van het vmbo BB/KB. Je kunt ervaring opdoen in verschillende contexten en je verdiepen in je eigen interesse.

Algemene informatie stage