Integrale Lijn

  • Vak
HANZE220679 Foto's algemeen pedagogische academie-7.jpg

Bij de integrale lijn werk je in semester 1 aan twee onderdelen:
• Integrale opdracht (IO) in projectgroepen;
• Professionele identiteit en persoonlijke vorming (PI PV);

In de integrale lijn werk je in je studieteam (ST) onder begeleiding van de studieteambegeleider (STB’er). In semester 1 staat kennismaking met de leerling in het basisonderwijs centraal. Je werkt in de integrale opdracht samen met vier à vijf medestudenten, je werkt samen toe naar een beeld van leerlingen in het basisonderwijs. De datapunten worden gepresenteerd in het studieteam. Naast het werken aan de integrale opdracht werk je ook aan PI PV. Je wordt wegwijs gemaakt in het hoger onderwijs, het reilen en zeilen op de Hanzehogeschool en specifiek de Pedagogische Academie. In de integrale lijn is er zowel ruimte voor studiebegeleiding en ondersteuning op het niveau van het studieteam als op individueel niveau.

In de integrale lijn werk je aan een portfolio waarin je bewijsmaterialen verzamelt om aan te tonen dat je voldoet aan de leeruitkomsten. Het portfolio is de basis voor de uiteindelijke toekenning van de EC’s. De start van het portfolio vindt plaats na de start van de afronding van de eerste integrale opdracht.

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding