Samen Indische Buurt gezonder, groener en veiliger maken

  • Nieuws
De gezonde stad - bakfiets.jpeg

De Groningse wijk De Indische Buurt gezonder, groener en veiliger inrichten. In Innovatiewerkplaats De Gezonde Stad doen studenten vanuit allerlei studierichtingen onderzoek in de Indische Buurt. Ze ontwerpen en onderzoeken innovatieve ideeën voor de wijk, samen met Wijklab Floreshuis. Otto Lussenburg en Marlieke Kremer vertellen.

'Een Innovatie Werkplaats (IWP) is een plek waar studenten van allerlei verschillende opleidingen samen onderzoek doen en antwoorden proberen te vinden op vragen. Er spelen allerlei vragen in de Indische Buurt, één van de armste wijken van Nederland', legt Otto Lussenburg uit. De docent-onderzoeker van Kenniscentrum NoorderRuimte is sinds 2018 betrokken bij het project. Otto: 'De gedachte achter De Gezonde Stad is: laten we nu eens aan de bewoners zelf vragen hoe de wijk leuker en beter kan worden.'

Onderdeel van de wijk

Marlieke Kremer studeert af op de Gezonde Stad. De vierdejaars Social Work onderzocht de veiligheid van de Oosterhamriklaan, de weg die de scheiding vormt tussen het Molukkenplantsoen en de West-Indische Buurt. Met haar studiemaatje Nanne ten Hoor en een camera ging ze de wijk in om de bewoners te vragen: waar ben je trots op? Marlieke: 'En wat bleek? De bewoners zijn trots op de sociale verbinding, op de speelmogelijkheden, het vele groen en dat ze relatief veilig over straat kunnen. Maar ze kunnen tegelijkertijd niet ontkennen dat het een achterstandswijk is. Al noemen ze het liever niet zo. Het afgelopen half jaar ben ik een beetje onderdeel geworden van de wijk.'

Groen zorgt voor verbinding

Over de veiligheid van de Oosterhamriklaan waren de bewoners minder te spreken. Marlieke: 'We kwamen er door gesprekken met schoolkinderen, buurtbewoners en professionals achter dat het niet veilig is om over te steken van de West-Indische Buurt naar het Molukkenplantsoen. Samen hebben we concepten bedacht om het veiliger te maken en meer verbinding te creëren. Veel praktischer dan dit wordt het niet. We hebben de gemeente handvatten aangereikt die ze hopelijk gaan uitvoeren. Wat we samen met de buurt hebben bedacht is een middenberm met meer groen, de snelheid van 50 naar 30, een ontmoetingsplek met groen en bankjes. En een verlicht zebrapad waardoor je veilig kunt oversteken. Ook adviseren we een verlicht en verhoogd pad voor voetgangers en fietsers. Zodra mensen meer veiligheid voelen, voelen ze meer verbinding met de buurt en zoeken bewoners elkaar makkelijker op.'

Vier jaar in de wijk

Iedere donderdagochtend kwamen de studenten samen in buurtcentrum het Floreshuis. 'Per semester doen er zo'n 16 tot 18 studenten van 8 tot 10 verschillende opleidingen mee aan het onderzoek', vult Otto aan. 'Een Minervastudent ontwikkelt een kunstwerk voor de buurt. Er zijn Bouwkundestudenten bij betrokken, Product Ontwerpers, Social Work-studenten en (Internationale) Facility Managers. Er is een app ontwikkeld waarmee bewoners op een hele simpele manier onveilige situaties in de wijk kunnen melden aan de gemeente. Daarbij kunnen zij zelf met passende oplossingen of ideeën komen. Studenten doen nieuw onderzoek of borduren voort op onderzoek van studenten van voorgaande semesters. We zitten al vier jaar in de wijk. Er is bijvoorbeeld een beweegpad ontwikkeld, waarop kinderen bijna automatisch in beweging komen. Het is nog net niet af. Een nieuwe groepje studenten Toegepaste Psychologie gaat het nu verder ontwikkelen.'
'We kunnen enorm veel van elkaar leren', vindt Marlieke. 'Juist van al die verschillende invalshoeken. Door samen het gesprek aan te gaan, kom je op hele andere ideeën voor het zelfde probleem.'

Leuker Molukkenplantsoen

Een andere vraag waar studenten zich over hebben gebogen is: hoe kan het Molukkenplantsoen leuker worden? Otto: 'Het is een aardig plantsoen, maar de mensen blijven weg. Wat mankeert eraan? Vorig jaar hebben we geïnventariseerd dat hoge struiken, plekken waar ongure types rondhangen en het gebrek aan verlichting, het park niet aantrekkelijk maken. Een van de aanbevelingen was: een ontmoetingspunt. Een student Built Environment heeft voor het plantsoen een plekje ontworpen dat deel uitmaakt van een al bestaande route van een huiskamerkoffie-route. Marlieke en Nanne hebben met de bakfiets in het plantsoen koffie uitgedeeld. In de Indische Buurt moet je niet met een hippe koffietent aankomen, maar juist met iets laagdrempeligs.'

Herinrichting Floresplein

De nieuwe groep studenten die in februari is begonnen, gaat onder andere bezig met de  herinrichting van het Floresplein. Daar wordt de riolering vervangen waarna we een soort blanco canvas kunnen invullen. Het moet klimaatbestendig worden. We gaan wateroverlast en hittestress meenemen in de plannen. Daarnaast willen we spelen, bewegen en ontmoeten ook op die plek stimuleren. Dat gaan we ook weer samen met de bewoners doen', eindigt Otto.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij