Dr. Charlotte Wunderink

Sinds 2014 ben ik lector Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen. Een lectoraat mede gefinancierd door Lentis. Een uitdagend werkveld, te midden van de maatschappelijke ontwikkelingen en transities/transformaties van gezondheidszorg en sociaal domein. Vanuit het lectoraat wordt samen met cliĆ«nten/inwoners, professionals en studenten gewerkt aan onderzoeks- en innovatieprojecten, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de geestelijke gezondheidszorg (met name de langdurende zorg) en het sociaal domein. Maatschappelijke participatie en het vervullen van sociale rollen staan hierbij centraal.

Charlotte Wunderink

Charlotte Wunderink

Publicaties