Janco Nolles, MSc

Janco Nolles is onderzoeker bij het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap en docent bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Daarnaast co├Ârdineert hij de werkzaamheden in het Sports Field Lab Groningen op het gebied van Inspanningsfysiologie. Binnen het lectoraat richten zijn werkzaamheden zich vooral op het bewegingsonderwijs en motorisch leren bij jonge kinderen. Zijn onderzoek richt zich bijvoorbeeld op effectieve interventies voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches en andere sportprofessionals, het meten en monitoren van (fundamentele) motorische vaardigheden en effectief naschools aanbod.

Janco Nolles

Daarnaast heeft hij op het gebied van zwemmen aan verschillende onderzoeken meegewerkt waarbij onder andere onderzocht is hoe zwemles leuker en effectiever uitgevoerd kan worden. Dit heeft verschillende praktijkgerichte publicaties opgeleverd zoals zwemleskaarten.

Contact

Publicaties