Wouter de Groot, MSc

Wouter houdt zich met name bezig met onderzoek op het gebied van motorisch leren en bewegingsonderwijs, overwegend bij kinderen in het basisonderwijs. Zijn onderzoek richt zich bijvoorbeeld op effectieve interventies voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches en andere sportprofessionals, het meten en monitoren van (fundamentele) motorische vaardigheden en effectief naschools aanbod.

Daarnaast onderzoekt Wouter de mogelijkheden om technologische ontwikkelingen binnen sport en bewegen (met name in en rondom de school) in te zetten om de sportprofessional in de praktijk te ondersteunen ten behoeve van meer en beter bewegen. Daarbij kan gedacht worden aan de inzet (en ontwikkeling) van sensortechnologie in de gymles, maar ook bij de inrichting van (school)gebouwen of de ontwikkeling van apps om beweging onder jongeren te stimuleren.

Wouter de Groot

Wouter de Groot

Publicaties