Beter leren sporten en bewegen

Beter leren sporten en bewegen.jpg

Beter leren sporten en bewegen is een belangrijke voorwaarde voor levenslang, duurzaam, veilig, plezierig en gezond sporten en bewegen. Kortom, het stimuleren van beter leren sporten en bewegen is belangrijk en de rol van de sportprofessional hierbij is groot. Thema’s die centraal staan zijn: meervoudige bewegingsbekwaamheid, motorisch leren, zelfregulatie, beter leren presteren en belasting & herstel. Onze ambitie is dat we op basis van nieuwe kennis en innovaties op de genoemde thema’s mensen beter leren sporten en bewegen. Dit doen we voor individuen en groepen van jong tot oud en van recreatief tot topsport niveau.