RAAK-publiek subsidie toegekend aan 'Sportmonitor op Maat'

  • Nieuws
WillemAlexanderSportcomplex en omliggende gebouwen zonsondergang 2021.jpg

Een nieuwe subsidie van het RAAK-publiek is toegekend voor het project 'Sportmonitor op Maat' dat zal plaatsvinden tussen 2024 en 2026. Dit project richt zich op het verbeteren van de monitoring en feedbackprocessen tussen trainer-coaches en sporters, met als doel de prestaties te optimaliseren en het welzijn van sporters te waarborgen.

Trainer-coaches spelen een cruciale rol bij het begeleiden van jonge sporttalenten die intensief trainen. Om deze taak effectief uit te voeren, gebruiken zij verschillende methoden om de belasting en belastbaarheid van hun sporters te meten. Alleen uit eerdere ervaringen blijkt dat er behoefte is aan verbetering op verschillende vlakken:

  1. Motiveren van sporters om betrouwbare data aan te leveren.
  2. Verbeteren van de kwaliteit van feedback op fysiek, mentaal en sociaal vlak.
  3. Vormgeven van gedifferentieerde feedback per individu voor effectieve monitoring.

Sportmonitor op Maat zal verder bouwen op het eerdere Coach in Control-project door zich te richten op sociale, mentale en fysieke procesoptimalisatie rondom monitoring. Dit doen we door samen met trainer-coaches én sporters nieuwe kennis, vaardigheden en handvatten te ontwerpen rondom het monitoringsproces van sporttalenten. Met als doel om de individuele prestatieontwikkeling en het welzijn van de sporters te optimaliseren. 

De hoofdvraag van het project is: Hoe kunnen we trainer-coaches en sporters ondersteunen bij de implementatie, duurzaamheid en effectiviteit van een monitorsysteem op maat?

Het project zal zich aanpassen aan de specifieke behoeften van elke deelnemende sportcontext, waarbij knelpunten worden geïdentificeerd en oplossingen op maat worden ontwikkeld. Dit kan variëren van het ontwerpen van nieuwe inhoudelijke thema's tot het implementeren van praktische middelen zoals dashboards en educatieve programma's.

Met Sportmonitor op Maat streven we naar een betere samenwerking tussen trainer-coaches en sporters, wat zal resulteren in verbeterde prestaties en welzijn binnen de sportgemeenschap. We kijken ernaar uit om deze belangrijke stap te zetten naar een meer gepersonaliseerde en effectieve monitoring in de sportwereld!

Contact