Rick Nijland, MSc

Rick heeft zijn master Bewegingswetenschappen behaald aan de Rijkuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het gebied van training en trainingsmonitoring. Momenteel is hij bezig met een PhD-traject aan de Rijksuniversiteit Groningen gericht op de vraag in welke mate psychosociale omgevingsfactoren de trainingsbelasting beïnvloed bij adolescente voetballers. In samenwerking met professionele clubs, zoals SC Cambuur wordt vanuit een holistisch perspectief bekeken hoe trainingsbelasting tot stand komt en of deze beïnvloed wordt door de persoonlijke levens van de voetballers. Gekeken wordt bijvoorbeeld naar stress voortkomend uit het combineren van school/studie met een topsport carrière of de relatie tussen coach en sporter en welk effect dit mogelijk heeft op de trainingsbelasting.

Rick Nijland.jpg

Voor zijn PhD-traject werkte Rick aan projecten gerelateerd hieraan zoals “Big data-analyse voor detectie van overbelasting topsporters”. Hiernaast is Rick geïnteresseerd in data analyse zoals modelling en multilevel analyse en in het gebruik van gerelateerde programma’s zoals R.

Contact

Publicaties