Toekomst­bestendige organisatie van sport en bewegen

Toekomstbestendige organisatie van sport en bewegen

Een toekomstbestendige sportorganisatie kan zich soepel aanpassen aan veranderende maatschappelijke en persoonlijke behoeften. Voor sportverenigingen betekent dit bijvoorbeeld dat ze zich openstellen voor meerdere doelgroepen in de wijk en hun aanbod flexibiliseren. Voor commerciƫle aanbieders betekent dit dat ze steeds sterker maatschappelijk betrokken raken.

Om te kunnen voldoen aan deze uiteenlopende behoeften is een stevige samenwerking van sportaanbieders, overheid, bedrijfsleven en burgers noodzakelijk. Bovendien moet het kader goed opgeleid zijn om de complexe organisatorische en pedagogische uitdagingen aan te kunnen en voldoende kwaliteit te kunnen bieden. Sport en bewegen kan een bijdrage leveren aan het creƫren van gelijke kansen, tegengaan van generatiearmoede, tegengaan van eenzaamheid en het verbeteren van gezondheid. De sport is een context waarin mensen identiteit ontwikkelen, zelfregulerende vaardigheden opdoen, leren samenwerken, sociaal kapitaal opbouwen, omgaan met tegenslagen en actief zijn als vrijwilliger. De ambitie is om de sport zo te organiseren dat deze voldoet aan de behoeften en voldoende kwaliteit biedt voor alle doelgroepen.